Search
Close this search box.

Přehled slev a odpočtů – daň z příjmů

slevy
Fyzické osoby (zaměstnanci, podnikatelé)
Odpočty od základu daně 

Základ daně vypočítá se jako součet jednotlivých druhů příjmů podle §, z něj se po odečtení odpočtů vypočítá daň. Odpočty můžete uplatnit vždy jen do výše, ve které jste daný dar, úroky, životko a další zaplatili

Odpočet Výše odpočtu Podmínky Co dokládám
Dary v součtu min. 1.000 Kč, max.15 % základu daně (v roce 2021 max. 30 %) dar musí jít na dobročinný účel v rámci a musí být poskytnut neziskové organizaci z EU  Potvrzení o daru od dané organizace
Úroky z hypotéky max. 150.000 Kč na jednu hypotéku hypotéka na vlastní bydlení (ne na nájem!) Potvrzení o zaplacených úrocích z banky, někdy si úřednice vyžádají hypoteční smlouvu a LVčko
Penzijní připojištění max. 24.000 Kč, součet částek, které v jednotlivých měsících přesáhly 1.000 Kč (nárok na státní přípsěvek), tj. příspěvky do 1.000 Kč/měsíc nelze dát do daní, jsou podporovány napřímo státní dotací musí plnit zákonné podmínky, jestli je nárok na odpočet, bývá uvedeno ve smlouvě Potvrzení o zaplaceném pojistném od pojišťovny
Soukromé životní pojištění max. 24.000 Kč musí plnit zákonné podmínky, jestli je nárok na odpočet, bývá uvedeno ve smlouvě Potvrzení o zaplaceném pojistném od pojišťovny
Členské příspěvky odborové organizaci max. 3.000 Kč a zároveň max. 1,5 % základu daně ze zaměstnání musí být členem této odborové organizace Potvrzení o zaplaceném příspěvku od organizace
Další vzdělávání  max. 10.000 Kč, 

u osob se zdravotním pojištěním max. 13.000 Kč, s těžším postižením max. 15.000 Kč

na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání  Potvrzení o zaplacení těchto poplatků

 

Dalšími odpočty jsou odpočty na Výzkum a vývoj a na Poskytování odborného vzdělávání. Tyto odpočty ale nejsou moc časté a podmínky jejich uplatnění jsou složitější. 

Slevy na dani 

Odečítají se od vypočtené daně. Slevy se uplatňují maximálně do výše daně. Pouze sleva na děti může vytvořit nárok na daňový bonus. 

Sleva Výše slevy  Podmínky Co dokládám 
Na poplatníka 2021: 27.840 Kč

2022: 30.840 Kč

pouze musíte být daňovým rezidentem ČR nic 🙂
Na manžela/manželku 24.840 Kč váš manžel/manželka měl/a příjmy za celý rok nižší než 68.000 Kč (mateřská se počítá, rodičák ne) Čestné prohlášení manžela/manželky o výši příjmů
Na děti 1.dítě: 15.204 Kč

2.dítě: 22.320 Kč

3. a každé další dítě: 27.840 Kč

dítě žije s vámi ve stejné domácnosti, má do 18 let, případně do 26 let pokud studuje, může uplatnit jen jeden z rodičů Uplatňuji já – potvrzení ze zaměstnání partnera, že slevu neuplatňuje, pokud nepracuje, tak stačí čestné prohlášení

– u dětí ve věku 18-26 let navíc potvrzení o studiu dítěte

Uplatňuje partner/ka – musím mu/jí dát potvrzení ze zaměstnání, nebo čestné prohlášení

Vlastní studium  4.020 Kč prezenční, kombinované i distanční forma studia potvrzení o studiu od školy
Na invaliditu  invalidita 1. a 2. stupně: 2.520 Kč

invalidita 3. stupně: 5.040 Kč

držitelé průkazu ZTP/P: 16.140 Kč

pokud máte invalidní důchod i průkaz ZTP/P, máte nárok na obě slevy  Invalidita: potvrzení od ČSSZ o výplatě invalidního důchodu

ZTP/P: nedokládá se

Školkovné  do výše zaplaceného školkovného, 

2021: max. 15.200 Kč

2022: max. 16.200 Kč

dítě žije s vámi ve stejné domácnosti, může uplatnit jen jeden z rodičů Potvrzení o platbách za předškolní vzdělání ze školky
EET 5.000 Kč, max. 15 % základu daně z OSVČ můžete uplatnit v roce, kdy jste zavedli EET Nedokládá se
Právnické osoby (firmy)
Odpočty od základu daně 

Základ daně vypočítáme jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Odpočty můžete uplatnit vždy jen do výše, ve které jste daný dar zaplatili

Odpočet Výše odpočtu Podmínky Co dokládám
Dary jednotlivý dar min. 2.000 Kč, celkem max.10 % základu daně (v roce 2021 max. 30 %) dar musí jít na dobročinný účel v rámci a musí být poskytnut neziskové organizaci z EU  Potvrzení o daru od dané organizace

 

I u firem si můžete uplatnit odpočty na Výzkum a vývoj a na Poskytování odborného vzdělávání. Tyto odpočty ale nejsou moc časté a podmínky jejich uplatnění jsou složitější. 

Slevy na dani 

Odečítají se od vypočtené daně. Slevy se uplatňují maximálně do výše daně. 

Sleva Výše slevy  Podmínky Co dokládám 
Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením lehčí invalidita: 18.000 Kč

těžší invalidita:

60.000 Kč

výše slevy je za 1 zaměstnance, který pracoval u firmy celý rok, pokud pracoval jen na částečný úvazek, nebo jen část roku, sleva se poměrně krátí nic 🙂