Search
Close this search box.

Přehled slev a odpočtů – daň z příjmů 2023 a 2024

slevy
Fyzické osoby (zaměstnanci, podnikatelé)

Odpočty od základu daně 

Základ daně vypočítá se jako součet jednotlivých druhů příjmů podle §, z něj se po odečtení odpočtů vypočítá daň. Odpočty můžete uplatnit vždy jen do výše, ve které jste daný dar, úroky, životko a další zaplatili

Odpočet Výše odpočtu Podmínky Co dokládám
Dary v součtu min. 1.000 Kč,

2023: max. 30 % základu daně

2024: max. 15 % základu daně

dar musí jít na dobročinný účel v rámci a musí být poskytnut neziskové organizaci z EU nebo na Ukrajinu Potvrzení o daru od dané organizace
Úroky z hypotéky max. 150.000 Kč na jednu hypotéku  hypotéka na vlastní bydlení (ne na nájem!) Potvrzení o zaplacených úrocích z banky, někdy si úřednice vyžádají hypoteční smlouvu a LVčko
Penzijní připojištění 2023: max. 24.000 Kč, součet částek, které v jednotlivých měsících přesáhly 1.000 Kč (nárok na státní přípsěvek), tj. příspěvky do 1.000 Kč/měsíc nelze dát do daní, jsou podporovány napřímo státní dotací musí plnit zákonné podmínky, jestli je nárok na odpočet, bývá uvedeno ve smlouvě Potvrzení o zaplaceném pojistném od pojišťovny
Soukromé životní pojištění 2023: max. 24.000 Kč musí plnit zákonné podmínky, jestli je nárok na odpočet, bývá uvedeno ve smlouvě Potvrzení o zaplaceném pojistném od pojišťovny
Dlouhodobý investiční produkt 2024: max. 48.000 Kč (nově sem spadá životní pojištění i penzijní připojištění) doba trvání smlouvy min. 10 let, čerpání produktů až po 60. roku věku Potvrzení o vkladech do investičního produktu od příslušné instituce
Členské příspěvky odborové organizaci 2023: max. 3.000 Kč a zároveň max. 1,5 % základu daně ze zaměstnání

2024: zrušeno

musí být členem této odborové organizace Potvrzení o zaplaceném příspěvku od organizace
Další vzdělávání   2023:

max. 10.000 Kč, 

u osob se postižením max. 13.000 Kč

s těžším postižením max. 15.000 Kč

2024: zrušeno

na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání  Potvrzení o zaplacení těchto poplatků

Dalšími odpočty jsou odpočty na Výzkum a vývoj a na Poskytování odborného vzdělávání. Tyto odpočty ale nejsou moc časté a podmínky jejich uplatnění jsou složitější. 

Slevy na dani

Odečítají se od vypočtené daně. Slevy se uplatňují maximálně do výše daně. Pouze sleva na děti může vytvořit nárok na daňový bonus. 

Sleva Výše slevy  Podmínky Co dokládám 
Na poplatníka 30.840 Kč pouze musíte být daňovým rezidentem ČR nic 🙂
Na manžela/manželku 24.840 Kč váš manžel/manželka měl/a příjmy za celý rok nižší než 68.000 Kč (mateřská se počítá, rodičák ne)

2024: další podmínka – manžel/ka se musí také starat o dítě do 3 let věku

Čestné prohlášení manžela/manželky o výši příjmů
Na děti 1.dítě: 15.204 Kč

2.dítě: 22.320 Kč

3. a každé další dítě: 27.840 Kč

dítě žije s vámi ve stejné domácnosti, má do 18 let, případně do 26 let pokud studuje, může uplatnit jen jeden z rodičů Uplatňuji já – potvrzení ze zaměstnání partnera, že slevu neuplatňuje, pokud nepracuje, tak stačí čestné prohlášení

– u dětí ve věku 18-26 let navíc potvrzení o studiu dítěte

Uplatňuje partner/ka – musím mu/jí dát potvrzení ze zaměstnání, nebo čestné prohlášení

Vlastní studium  2023: 4.020 Kč

2024: zrušeno

prezenční, kombinované i distanční forma studia potvrzení o studiu od školy
Na invaliditu  invalidita 1. a 2. stupně: 2.520 Kč

invalidita 3. stupně: 5.040 Kč

držitelé průkazu ZTP/P: 16.140 Kč

pokud máte invalidní důchod i průkaz ZTP/P, máte nárok na obě slevy  Invalidita: potvrzení od ČSSZ o výplatě invalidního důchodu

ZTP/P: nedokládá se

Školkovné  do výše zaplaceného školkovného, 

2023: max. 17.300 Kč

2024: zrušeno

dítě žije s vámi ve stejné domácnosti, může uplatnit jen jeden z rodičů Potvrzení o platbách za předškolní vzdělání ze školky
Právnické osoby (firmy)

Odpočty od základu daně 

Základ daně vypočítáme jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Odpočty můžete uplatnit vždy jen do výše, ve které jste daný dar zaplatili

Odpočet Výše odpočtu Podmínky Co dokládám
Dary jednotlivý dar min. 2.000 Kč, celkem max. 10 % základu daně (v roce 2023 max. 30 %, pokud jde o dar na Ukrajinu) dar musí jít na dobročinný účel v rámci a musí být poskytnut neziskové organizaci z EU  Potvrzení o daru od dané organizace

I u firem si můžete uplatnit odpočty na Výzkum a vývoj a na Poskytování odborného vzdělávání. Tyto odpočty ale nejsou moc časté a podmínky jejich uplatnění jsou složitější. 

Slevy na dani 

Odečítají se od vypočtené daně. Slevy se uplatňují maximálně do výše daně. 

Sleva Výše slevy  Podmínky Co dokládám 
Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením lehčí invalidita: 18.000 Kč

těžší invalidita:

60.000 Kč

výše slevy je za 1 zaměstnance, který pracoval u firmy celý rok, pokud pracoval jen na částečný úvazek, nebo jen část roku, sleva se poměrně krátí nic 🙂