Search
Close this search box.

Uplatnění darů jako odpočtu u daně z příjmů

darů

Tomuto tématu jsem se už jednou věnovala a to konkrétně zvýšení limitů pro uplatňování darů v letech 2020 a 2021. V souvislosti s Ukrajinou mi ale chodí spoustu dotazů na to, jak je to s těmi dary? 🙂

Dobročinné dary

Abyste mohli čerpat daňových výhod na dani z příjmů, musí jít dary na dobročinné účely. Příjemcem takového daru mohou být například charitativní organizace, dobročinné sbírky, útulky, politické strany nebo registrované církve. Podmínky, které musí tento dar splňovat jsou v podstatě dvě:

 • příjemce daru musí mít bydliště nebo sídlo na území EU
 • vaše darované peníze musí být určeny na dobročinné účely – to znamená na vědu, vzdělání, kulturu, sociální, ekologické nebo humanitární účely

To znamená, že pokud chcete využít daňových výhod vaší dobročinnosti, musíte své dary na na Ukrajinu řešit přes evropské neziskové organizace. 🙂 

Darování krve nebo plazmy 

Od základu daně z příjmů si můžete odečíst 3.000 Kč za každý odběr krve nebo krevní plazmy. Pokud darujete krevní dřeň nebo orgány, tak pak máte nárok si za tento odběr odečíst od základu daně 20.000 Kč. 

Pokud se ale vrátíme k běžnějšímu darování krve nebo plazmy, tak si tento odpočet můžete uplatnit pouze pokud se jednalo o dar. To znamená, že jste nedostali přímo za odběr peníze. Některá odběrná místa nabízí tzv. náhradu cestovních nákladů spojených s odběrem. Tato náhrada se nebere jako odměna za odběr a proto si můžete i takový odběr dát do daní. 

Jak takový dar doložit?

Některé charitativní organizace vám poskytnou potřebné potvrzení už pár dní po obdržení vašeho příspěvku. Stejně tak při darování krve většinou už po samotném odběru odcházíte s potvrzením. Pokud nějaké organizaci přispíváte pravidelně, nebo vám jen nevystavili potvrzení, tak je kontaktujte a potvrzení si vyžádejte. 

Potvrzení musí obsahovat potřebné údaje:

 • vaše identifikační údaje
   • pokud darujete za sebe – tak minimálně vaše jméno, příjmení a adresu bydliště
   • pokud darujete za firmu – tak musí potvrzení obsahovat jméno vaší společnosti, adresu sídla a IČ
 • identifikační údaje organizace, které jste dar poskytli
 • kolik jste darovali
 • na jaký účel budou peníze použity
 • podpis a razítko organizace

Potvrzení také obsahuje větu, že je vystavené s souladu se Zákonem č. 586/1992, o dani z příjmů. Takto správně sestavené potvrzení pak předáte své účetní nebo si sami přiložíte k daňovému přiznání.

Jaká je maximální výše odpočtu? 

Tomuto jsem věnovala jeden z předchozích článků


Nejedná se o nijak administrativně náročný proces. Většina neziskovek vám potvrzení vystavuje automaticky. Na vás je pak toto potvrzení jen do termínu daní neztratit a předat ho v pořádku své účetní 🙂