Search
Close this search box.

Zaměstnanecké benefity – novinky 2024

zaměstnanecké benefity

Zbystřit by měli ti z vás, kteří jako zaměstnanci čerpáte nebo jako zaměstnavatelé poskytujete nepeněžní benefity. I této oblasti se totiž budou týkat změny, které obsahuje ozdravný balíček. 

Co si představit pod pojmem zaměstnanecké benefity?

Pro přehlednost bych je rozdělila do tří skupin. Každá skupina má pro benefity v ní obsažené vlastní limit. Tyto limity se mezi skupinami nesčítají.

Zaměstnanecké benefity s limitem 50 tisíc Kč / rok

Velmi častou formou benefitů jsou soukromé životní pojištění a penzijní připojištění. Stát podporuje, aby si občané šetřili na důchod. Z pohledu benefitů tak umožňuje, aby zaměstnavatel poslal až 50 tisíc Kč za rok na vybrané pojištění zaměstnance. Pro zaměstnance se do tohoto limitu jedná o osvobozený příjem. To znamená, že příspěvek dostane “jen tak” a nemusí z této částky odvádět daň ani pojistné. Pro zaměstnavatele se jedná o nedaňový náklad. Po přesáhnutí limitu se však jedná u zaměstnance o zdanitelný příjem a pro zaměstnavatele se nadlimitní částka stává daňově uznatelným nákladem. Vše přehledně shrnuto v tabulce níže. 

 

 

pod limit 50.000 Kč 

(2023 i 2024)

 

nad limit 50.000 Kč 

(2023 i 2024)

odvody z nadlimitní částky

daň SP

ZP

Zaměstnanec

osvobozeno (podmínky viz víže)

podléhá odvodům

15 %

7,1 %

4,5 %

Zaměstnavatel

daňově neuznatelný náklad

daňově uznatelný náklad

24,8 %

9 %

Dosud platilo pravidlo, že bylo možné přispívat na smlouvy o soukromém životním pojištění a penzijním připojištění, které byly uzavřeny nejméně na 5 let (60 měsíců) a končily až zaměstnanec dosáhl věku 60 let. Od roku 2024 se však prodlužuje doba uzavření smluv, a to na 10 let (120 měsíců) na nově uzavřené smlouvy. Pro smlouvy uzavřené do roku 2023 platí nadále původní podmínky. Pokud by smlouva vás nebo vašich zaměstnanců novou podmínku neplnila, příjem nebude osvobozený ani do limitu. Pokud by tato neblahá skutečnost nastala, doporučuji si nechat smlouvu upravit tak, aby podmínky plnila.

Naopak od roku 2024 přibude třetí možnost produktu, který bude v rámci této skupiny využít. Mimo smlouvy o důchodovém připojištění a životním pojištění bude nově možnost využít i důchodový investiční produkt, tzv. DIP. Bude se jednat v podstatě o spoření, které jen tak někde neleží, ale je investováno na trzích. Pro více informací o tomto produktu doporučuji kontaktovat vaši banku či finančního poradce. 🙂

Tuto skupinu benefitů mohou využívat pouze zaměstnanci a ne jejich rodinní příslušníci.

Zaměstnanecké benefity s limitem polovina vyhlašované průměrné mzdy / rok

Jedná se o benefity jako jsou například vstupy do kulturních a sportovních zařízení, zboží a služby léčebného charakteru (od zdravotnických zařízení), tištěné knihy, různé vzdělávací kurzy, rekreace a zájezdy na dovolenou nebo třeba příspěvky na dětské letní tábory a na předškolní zařízení.

Dosud byly tyto benefity pro zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů bez ohledu na jejich výši. Od roku 2024 přibude roční limit pro osvobození těchto benefitů. Ten je stanoven jako polovina průměrné vyhlašované mzdy, tedy na rok 2024 cca 21.983 Kč. Hodnota nepeněžních benefitů, která tento limit přesáhne, bude podléhat odvodům. Režim pro zaměstnance i zaměstnavatele je v podstatě totožný jako u první skupiny pouze s jiným limitem.

Tuto skupinu benefitů mohou využívat jak zaměstnanci, tak jejich rodinní příslušníci.

 


pod limit 21.983 Kč
(2024)

nad limit 21.983 Kč
(2024)
odvody z nadlimitní částky

daň

SP

ZP

zaměstnanec

osvobozeno

podléhá odvodům

15 %

7,1 %

4,5 %

zaměstnavatel

daňově neuznatelný náklad daňově uznatelný náklad 24,8 %

9 %

Stravování s limitem 116,20 Kč / odpracované směna 

V oblasti stravování jsou od roku 2024 obrovské změny. V podstatě se po 30 letech omezuje možnost poskytovat zaměstnancům osvobozené stravné nad nějaký limit. Jelikož různé formy stravenek, stravenkového paušálu a obecně poskytování stravy na pracovišti jsou jedním z nejčastějších benefitů, rozhodla jsem se mu věnovat samostatný článek.

Mohu ale říci, že co se týče nějakého drobného občerstvení na pracovišti (kafe, čaje, chlebíčky na školení), zde se i nadále jedná o osvobozený příjem pro zaměstnance a daňově neuzanatelný náklad pro zaměstnavatele.


Shrnuto podtrženo. Doporučuji si stanovit směrnicí s maximálními limity pro jednotlivé druhy benefitů a vejít se do nich. Nad limit mi to již nepřipadá jako “benefit”, to už můžete raději zaměstnanci přidat na výplatě formou odměny. 🙂