Search
Close this search box.

Příspěvek na stravování zaměstnanců od 1.1.2024

Příspěvek na stravování

Stravenky a stravenkový paušál se v České republice těší velké oblibě, troufám si tvrdit, že se jedná o jeden z nejpopulárnějších zaměstnaneckých benefitů. Od příštího roku tento benefit ale čekají velké změny ve formě sjednocení pravidel pro tzv. příspěvek na stravování

Již v roce 2021 nastala menší revoluce ve formě stravenkového paušálu, o kterém jsem vás informovala

Na příští rok je však plánovaný převrat. Doteď jsme byli zvyklí na to, že pro stravenky a stravenkový paušál platila odlišná pravidla. Stravenky si jely vlastní režim, kdy bylo jedno, jak vysoká částka byla na stravence, zaměstnavatel dostal do nákladů sice jenom 55% část (s limitem), ale u zaměstnance byla celá stravenka osvobozena od daně z příjmu i pojistného. Důvodová zpráva nového zákona říká, že bylo nadužíváno tzv. „manažerských“ stravenek, kdy zaměstnanci na vyšších pozicích brali denní stravenky v řádu tisíců korun. Pro zaměstnavatele se sice jednalo o téměř 100% daňově neuznatelný náklad, nicméně dostal tak k zaměstnanci „peníze“, které nepodléhaly dani ani odvodům. 

I proto bylo shora rozhodnuto, že dostaneme přes prsty a stravenky začínají po téměř 30 letech přebírat nový režim, který zavedl právě stravenkový paušál.

Příspěvek na stravování – od 1.1.2024

Od 1.1.2024 se tedy systém pro stravenky a stravenkový paušál sjednotí, a to pod novým názvem příspěvek na stravování. Důležitou roli pro tento příspěvek bude hrát částka, která se stanoví jako 70 % z horního limitu stravného při pracovní cestě od 5 do 12 hodin, pro rok 2024 tedy 116,20 Kč. Tento limit určuje hranici pro odvody, a to následovně:

 

do limitu

(pod 116,20 Kč)

nad limit

(nad 116,20 Kč)

odvody z nadlimitní částky

daň 

SP

ZP

zaměstnanec

osvobozeno od daně i pojistného podléhá odvodům daně i pojistného 15 % 7,1 % 4,5 %
zaměstnavatel daňově uznatelný náklad daňově uznatelný náklad 24,8 %

9 %

Stravenky i stravenkový paušál tak čeká naprosto totožný daňový režim a je tedy nově úplně jedno, zda zaměstnanci dáte do ruky stravenku, nebo mu peníze rovnou pošlete přímo na bankovní účet spolu se mzdou. V současné chvíli tedy vůbec nevidím důvod pro užívání stravenek (vyšší administrativní náklady, poplatky za zpracování, vyšší časová náročnost s jejich distribucí mezi zaměstnance).

Příklad (rok 2024):

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci příspěvek na stravování ve výši 200 Kč (ať fyzické stravenky, nebo stravenkový paušál). V měsíci bylo 20 pracovních dní.

 

do limitu

(pod 116,20 Kč * 20 dní)

nad limit

(nad 116,20 Kč * 20 dní)

odvody z nadlimitní částky

daň 

SP

ZP

zaměstnanec

2.324 Kč osvobozeno

1.676 Kč podléhá dani a odvodům

251,40 Kč 

119,00 Kč 75,42 Kč
zaměstnavatel

2.324 Kč daňově uznatelný náklad

1.676 Kč daňově uznatelný náklad 415,65 Kč

150,84 Kč

Rekapitulace příkladu:

Zaměstnanec dostane v rámci příspěvku na stravování 3.554,18 Kč [20 * 200 – (251,40 + 119,00 + 75,42)].

Zaměstnavatele tento benefit vyjde na 4.566,49 Kč  [20 * 200 + (415,65 + 150,84)]. Z toho 2.324 Kč bude daňově neuznatelný náklad a 2.242,49 Kč bude daňově uznatelný náklad.


Z mého pohledu je tedy nejvhodnější zvolit ve směrnici částku, která se vleze do limitu pro osvobození od daně a odvodů. A pokud chcete zaměstnanci přilepšit, tak mu dejte raději něco odměnou. Nezavážete se k povinnosti tuto částku vyplácet pravidelně a režim zdanění bude totožný. 🙂 

Poslední alternativou ke stravenkám a stravenkovému paušálu je dlouhodobě závodní stravování. Vzhledem k velikosti mých klientů se však s tímto typem stravného nesetkávám, a i proto se mu nebudu více věnovat. 

V případě, že chcete se správným nastavením benefitů v novém roce poradit, neváhejte mě kontaktovat.