Search
Close this search box.

Dary na pomoc Ukrajině – daň z příjmů

ukrajině

Během pandemie vláda zvýšila limit pro maximální odpočet darů na 30 % základu daně. Nyní v době vojenského konfliktu na Ukrajině vláda schválila novelizaci zákona, která umožňuje v roce 2022 uplatnit dary až do výše 30 % základu daně z příjmů a navíc si kromě darů v rámci EU, mohou podnikatelé také uplatnit peněžní a nepeněžní dary poskytnuté Ukrajině. 

Dary musí splňovat dobročinný účel spojený s podporou obranného úsilí Ukrajiny. Dary můžete poskytnout samotnému státu Ukrajina, jejím územně správním celkům, právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na Ukrajině. Mimořádně se jako dar se splněným dobročinným účelem považuje i peněžní dar na nákup zbraní. 

Kromě samozřejmých peněžních darů si můžete od základu daně odečíst také nepeněžní dary. Takovými nepeněžními dary mohou být potraviny, oblečení, náklady na přepravu těchto darů nebo samotných uprchlíků. 

Výši samotného nepeněžních darů si určíte jako náklady na pořízení potravin či oblečení. Nebo pokud jste třeba vyslali zaměstnance v rámci jeho pracovní doby, aby dovezl dary na Ukrajinské hranice, tak si můžete odečíst jak mzdové náklady tak pohonné hmoty. 🙂

Nicméně v praxi je u ostatních darů vždy potřeba potvrzení o výši daru, které v klasických situacích dostanete od dané neziskovky. V případě výše uvedených nepeněžních darů není jisté, jak budete finančnímu úřadu prokazovat jejich předání. Proto bych pro jistotu doporučila raději finanční dary, které snadněji doložíte :-).