Search
Close this search box.

Poskytování ubytovacích služeb přes AirBnb a Booking

airbnb

Minule jsem se věnovala klasickém nájmu nemovitostí založenému na nájemních smlouvách. Spousta majitelů ale čím dál častěji uvažuje o tom, že by své byty a domy nabízeli přes platformy jako je AirBnb a Booking. Tento způsob poskytování ubytování se ale velmi liší od klasického nájmu, i když se vám to tak nemusí na první pohled zdát. 

Ubytovací platformy – AirBnb, Booking a další

Pokud nabízíte své nemovitosti na těchto platformách, tak nepronajímáte své nemovitosti, ale nabízíte ubytovací služby. 

Finanční správa se k tomuto tématu několikrát vyjádřila a není pochyb, že při případné kontrole vám záměna ubytovací služby za nájem neprojde. 🙂 Finanční úřady také nahodile kontrolují osoby, na jejichž účty byly vypláceny peníze ze strany Airbnb nebo Bookingu. Pokud přemýšlíte, že byste tento “přivýdělek” do přiznání vůbec nezahrnovali, tak vás od výslovně odrazuji. 

Musím si zakládat živnost? 

V tomto případě bych založení živnosti výrazně doporučila. Z těchto příjmů budete také muset odvádět zdravotní a sociální pojištění. V podstatě lze tento druh ubytování vnímat jako komplexní podnikatelskou činnost, jako kdybyste provozovali “mini hotel”.

Z pohledu daně z příjmů

Ubytovací služby jsou klasickou samostatnou výdělečnou činností podle paragrafu 7 Zákonu o dani z příjmů. Zákon vám umožňuje uplatnit výdaje skutečné, nebo paušální

Stejně jako u nájmu, bych vám doporučila si odkládat doklady od výdajů spojených s těmito nemovitostmi (opravy, vybavení, úklid, správa, prádelna, hygienické potřeby atd.).  Na konci roku se můžete rozhodnout, jestli se vám více vyplatí si dát do daňového přiznání výdaje skutečné, nebo paušální. Pokud máte na podnikání založenou živnost, paušální výdaje jsou ve výši 60 % příjmu. 

Vašimi příjmy jsou pak všechny přijaté platby za ubytování včetně poplatků pro AirBnb či Bookingu. Z mé vlastní zkušenosti je s pronájmem přes tyto platformy poměrně složitá administrativa. Doporučuji na tento specifický druh příjmů vyhledat vhodnou účetní, která si umí například i sama z Bookingu nebo Airbnb vytáhnout potřebná data. 

Ubytovací služby a DPH

Ubytovací služby nejsou osvobozené od DPH, je tedy důležité sledovat vaše příjmy za posledních 12 měsíců. Nezapomeňte, že se vám do těchto příjmů počítají veškeré příjmy ze samostatné činnosti včetně příjmů osvobozených od DPH (klasický nájem). Jakmile se stanete plátcem DPH, budou se vás týkat nové povinnosti a budete ze svých ubytovací služeb navíc odvádět 10 % DPH. 

Dejte si pozor na fakt, že firmy AirBnb i Booking jsou zahraniční firmy a vy od nich odebíráte služby – okamžikem přijetí služby se stáváte identifikovanou osobou. To znamená u Airbnb prvním poplatkem započteným vůči vaší první výplatě na účet. U Bookingu s první fakturou, kterou vám za uplynulý měsíc pošlou. Mějte na paměti, že z těchto poplatků musíte v Česku odvést 21 % DPH. Toto DPH si můžete následně uplatnit při skutečných výdajích jako daňový výdaj. Tento fakt stejně jako vyšší účetní náklady by měly ovlivnit vaši cenotvorbu.


Poskytování ubytování přes ubytovací platformy na místo dlouhodobých nájmů se může zdát výnosnější a v mnoha případech tomu tak je. Je nicméně velmi důležité vzít v potaz i výdaje s tím spjaté – vyšší administrativa, odvody na zdravotní a sociální pojištění, DPH. A to neberu v potaz, že v podstatě provozujte “mini hotel”. Zde vám ale mohou ulehčit zprostředkovatelské firmy, které správu ubytování za provizi zajistí.