Search
Close this search box.

Nováček OSVČ: Zálohy na zdravotní a sociální pojištění

pojištění

V minulém článku jsem se věnovala tomu, jak si vybrat a založit živnost. Teď se pojďme podívat na to, jak to funguje se zálohami na zdravotní a sociální pojištění.

Zálohy v prvním roce

Jako OSVČ si budete sami za sebe platit sociální a zdravotní pojištění. Je důležité vědět jestli je vaše SVČ vedlejší nebo hlavní (viz minulý článek). Obě pojištění se platí průběžně formou měsíčních záloh a jednou za rok proběhne zúčtování.

Pokud máte SVČ vedlejší, tak v prvním roce podnikání žádné zálohy platit nemusíte. Pokud hlavní, tak v prvním roce platíte minimální zálohy

Platby záloh

Na platby si můžete nastavit platební příkazy. Přesné platební údaje vám přijdou poštou nebo do datovky. 

Zdravotní pojišťovna
  • č.ú.: na stránkách vaší zdravotní pojišťovny
  • VS: rodné číslo bez lomítka
  • KS: u VZP 558, u ostatních 3558
  • termín: do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je odváděna, tzn. za srpen 2021 splatná od 9.8. do 8.9.2021
Správa sociálního zabezpečení
  • č.ú.: na stránkách ČSSZ si najdete vaše pracoviště a u něj i číslo účtu
  • VS: bude vám přiděleno (pošlou vám dopisem nebo do datovky)
  • KS: 7618
  • termín: v průběhu měsíce, za který je odváděna, tzn. za srpen 2021 je splatná od 1.8. do 31.8.2021
Přehledy na zdravotní a sociální pojištění

Po uplynutí roku máte mimo přiznání k dani z příjmu povinnost podat i přehledy na zdravotní a sociální pojištění. V průběhu roku sice platíte zálohy, ale v přehledech se teprve zúčtuje, kolik že to institucím dlužíte. Princip je shodný jak s vyúčtováním elektřiny. Může vám vzniknout přeplatek, stejně tak jako nedoplatek. 

Pokud si chcete spočítat jestli vám vyjde přeplatek nebo nedoplatek, můžete využít tento výpočet. 

Zdravotní: 13.5% z poloviny zisku za celý rok

Sociální: 29.2% z poloviny zisku za celý rok

zisk = příjmy – výdaje (výdaje paušální nebo skutečné)

Od vypočteného pojistného za celý rok (zdravotní a sociální počítejte zvlášť) si odečtete výši zaplacených záloh za celý rok. Pokud vám vyjde kladné číslo – máte na pojištění nedoplatek, který musíte zaplatit do 8 dnů od podání přehledu. Pokud vám vyjde záporné číslo – máte na pojištění přeplatek, který si můžete nechat vrátit, nebo využít na úhradu budoucích záloh. 

Má to ale jeden háček, opět musíte rozlišovat jestli jste SVČ vedlejší nebo hlavní. U vedlejší činnosti zdravotní pojištění platíte vždy, nedoržujete žádná minima, platíte vypočtenou částku. To samé platí u sociálního pojištění, s jednou výjimkou. Pokud bude váš zisk z podnikání nižší než 85.058 Kč, neplatíte vůbec nic. Naopak u hlavní činnosti musíte vždy zaplatit alespoň minimum, které odpovídá minimálním měsíčním zálohám. 

Při vyplňování přehledů na konci roku vám interaktivní formuláře pomohou s výpočty a také vám určí výši záloh na další rok.

Zálohy v dalších letech – vedlejší SVČ

Od dalšího roku budete platit zálohy na zdravotní pojištění, ale jen takové, které odpovídají realitě. Pokud jste měli nízké příjmy, může vám vyjít měsíční záloha třeba jen 50 Kč. Jediná výjimka, kdy zálohy na zdravotní pojištění nemusíte platit vůbec, je souběh zaměstnání a podnikání. 

Co se týká záloh na sociální pojištění, platí stejný princip jako u zdravotního pojištění. Zde platí jiná výjimka, pokud byl váš zisk za uplynulý rok pod rozhodnou hranicí 85.058 Kč ( každý rok se mění), tak v dalším roce neplatíte žádné zálohy. 

Zálohy v dalších letech – hlavní SVČ

Výše záloh na zdravotní a sociální pojištění na další roky zjistíte v přehledech za minulý rok. Podle výše vašeho zisku vám vyjdou zálohy minimální, nebo vyšší. 


I když se to může zdát složité, tak v průběhu roku, pokud neřešíte nějaké změny, je to celkem jednoduché – každý měsíc platíte stejně. Ukončení roku může být složitější, a proto je další článek z této série právě o tom. 

Tento článek je druhý ze série Nováček OSVČ, v dalším článku se dočtete o daňovém přiznání a ukončení roku