Search
Close this search box.

Nováček OSVČ: Ukončení roku

OSVČ

Pomalu ale jistě se nám blíží konec roku a s ním i důležité termíny. Jako OSVČ máte povinnost podat daňové přiznání a přehledy na zdravotní a sociální pojištění

Daň z příjmu – 3 varianty

Základní 2 způsoby pro výpočet daně z příjmu u OSVČ jsem již na blogu popsala spolu s praktickým návodem jak si evidenci příjmů (a výdajů) vést sami. Výhodou je, že si způsob, kterým uplatníte výdaje, můžete vždy rozhodnout až při podání daňového přiznání. To znamená, pokud začínáte a nevíte, jak vysoké vaše výdaje budou, sbírejte veškeré účtenky a zapisujte si je v jednoduché evidenci výdajů. Po skončení roku se dá jednoduše sečíst, jaký podíl výdaje na vašich příjmech mají. Bude-li podíl vyšší než je paušální výdaj stanovený zákonem, potom se vám skutečné výdaje vyplatí. 

Třetí alternativou je nová paušální daň. Jedná se o jednu jedinou platbu, která zahrnuje nejen platbu daně, ale především odvody na sociální a zdravotní pojištění. Jejím pravidlům a podmínkám jsem se již věnovala. Dejte si ale pozor, zda plníte podmínky pro její využití, z praxe už vím, že přihlášení k paušální dani není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. 🙂  Pokud podmínky splňujete podmínky pro paušální daň, tak tady pro vás čtení končí. Daňové přiznání, stejně tak přehledy na zdravotní a sociální pojišťovnu nepodáváte. 

Daňové úlevy

Pokud máte příjmy z více aktivit – zaměstnání, živnosti, pronájmů, akcií atd., tak se tyto slevy a odpočty uplatňují vždy až na součet všech příjmů a zisků. 

Odpočty (odečítají se od celkových příjmů a zisků, tzn. ušetříte z nich 15 % na dani):
 • dary na charitu: až 30% základu daně
 • odběry krve: 3.000 Kč/odběr
 • odběr kostní dřeně: 20.000 Kč/odběr
 • zaplacené úroky na hypotéku na vlastní bydlení: až 300.000 Kč
 • penzijní připojištění: až 24.000 Kč (počítá se to, co bylo zaplaceno nad 1.000 Kč/měsíc) 
 • životní pojištění: až 24.000 Kč 
Slevy (odečítají se od již vypočtené daně):
 • sleva na poplatníka: 27.840 Kč 
 • sleva na manželku/manžela: 24.840 Kč (podmínkou jsou příjmy partnera pod 68.000 Kč, dále musí žít ve společné domácnosti a být manželé nebo registrovaní partneři)
 • zvýhodnění na vyživované děti 
 • studium: 4.020 Kč
 • invalidita: od 2.520 do 16.140 Kč (dle stupně postižení)
 • zvýhodnění za zaplacené školkovné: až 14.600 Kč
 • zavedení EET: až 5.000 Kč

Důležité je sledovat, jestli splňujete podmínky. U penzijního připojištění a životního pojištění je potřeba si dát pozor, aby konkrétní produkt od vaši pojišťovny splňoval zákonem dané podmínky pro uplatnění daňového odpočtu. Ke každému uplatnění odpočtů a slev je potřeba doložit k přiznání nějaké potvrzení. 

Daňové přiznání a přehledy na pojišťovny

V podstatě uvedete kolik jste si vydělali a jaké byli vaše výdaje. Pomocí početních vzorců se dostanete k výsledné dani a odvodům. Zjednodušeně lze říci, že daň je 15 % ze zisku a její výši nejčastěji ovlivňují daňové odpočty a slevy zmíněné výše. Ačkoliv se každý bojí daní, z praxe vím, že nejhorší je platba sociálního pojištění. Hlavně protože jej neovlivňují žádné odpočty ani slevy a platí se tím pádem vždy v plné výši. Se zdravotním pojištěním je to o kapku lepší.

Abyste vše mohli správně zprocesovat, je třeba mít nachystané správné podklady. Pro vyplnění přehledů vám potom poštou nebo do datovky dorazí inventura pohledávek, kde vám zdravotní a sociální pojišťovna sdělí, co evidují, že jste jim měli na zálohách zaplatit a co evidují, že je zaplacené. 

To vše předáte vaší účetní, která vám na základě těchto podkladů nachystá přiznání a přehledy. Pokud si troufáte, můžete si vše zpracovat sami. Vše můžete podat buď v papírové podobě na příslušných pobočkách, nebo elektronicky vaší podnikatelskou datovkou. 

Suma sumárum vzniknou na institucích buď přeplatky, nebo nedoplatky. Skutečná výše vašich příjmů následně ovlivní zálohy, které budete platit v dalším roce. Podobně jsem se zálohám na zdravotní a sociální pojištění věnovala minule. Co se týče záloh na daň z příjmu, ty budete platit pololetně v případě, že vám vyšla daň vyšší než 30.000 Kč.

Pokud jste po celý rok splnili podmínky paušální daně, nic z výše zmíněného se vás netýká. Žádné přiznání ani přehledy podávat nemusíte. Vámi zaplacené zálohy na paušální daň se považují za dostatečné. 🙂


Možná vás tato celá série trošku vyděsila, ale můžu vás ujistit, že nic hrozného to není. Pokud byste si na to ale netroufali, tak s daňovým přiznáním a poradenstvím vám šikovná účetní určitě ráda pomůže. 🙂