Search
Close this search box.

Povinná vs. dobrovolná registrace k DPH

office-1209640

Aktualizováno 5.4.2023

V tomto článku vám chci popsat časté téma mých schůzek s klienty a to je povinná versus dobrovolná registrace k DPH. Víte, že váš obrat v blízké době překročí 1 milion Kč a do toho třeba plánujete koupit auto a ejhle přemýšlíte, jestli se náhodou dobrovolně neregistrovat k DPH hned? Tak to v tom nejste sami, jedná se o nejtypičtější úvodní konzultaci, kterou s klienty vedu. Máte se zaregistrovat dobrovolně? Nebo počkat až překročíte obrat?

Povinná registrace

Limit pro povinnou registraci k DPH je překročení obratu 2 milionů Kč a to ve 12 po sobě jdoucích měsících (na to pozor, nejedná se o kalendářní rok, klouže to). Do obratu se nepočítají služby poskytnuté do zahraničí (EU i svět). V měsíci, kdy obrat překročíte, nic neřešíte, ale v následujícím měsíci musíte do 15. podat registraci k DPH. Bez ohledu na to, jak rychle FÚ registraci zpracuje, stáváte se plátci měsíc následující po měsíci registrace. 

Překročení hranice 2 miliónů Kč: 12.1.2022

Termín registrace k DPH: 15.2.2022

Plátcem DPH od: 1.3.2022

První přiznání k DPH do: 26.4.2022 (25. připadá na neděli)

Pokud chcete v prvním přiznání uplatnit nárok na odpočet z obchodního majetku pořízeného ve 12 měsících před 1.3.2022 a tak bude výsledkem vašeho prvního přiznání nadměrný odpočet, stát vám jej vyplatí: 25.5.2022.

Dobrovolná registrace

Doba, kdy finanční úřady nechtěly registrovat dobrovolné plátce, je naštěstí pryč. Registruji dobrovolně několikrát do roka a bez problému. Nicméně pořád musíte doložit, že vaše firma funguje. Finanční úřad preventivně předchází možným podvodům na DPH, spící firmu nebo nově založenou firmu bez jakýchkoliv faktur nebo smluv nezaregistruje!

Co tedy doložit
  • faktury vystavené (první u nově vzniklého subjektu, nebo posledních 5 faktur u fungujího subjektu)
  • nepovinně povinnou přílohu – několikastránkový dotazník se vším všudy, není sice povinný, ale rapidně zvyšuje šance k registraci
  • dodavatelsko-odběratelské smlouvy

Finanční úřad má 30 dní na vyřízení. Mohou si ještě vyžádat něco k doplnění a tím se lhůta prodlouží, ale pokud dodáte výše zmíněné, máte v rámci 30 dní vyhráno. Plátcem se stáváte den následující po dni vyzvednutí rozhodnutí o registraci z vaší datové schránky. Svým způsobem tak datum můžete ovlivnit i vy sami. 

Žádost k dobrovolné registraci podána: 12.1.2022

Termín pro vyřízení ze strany FÚ: 12.2.2022 (30 dní)

Rozhodnutí přijato do datovky: 31.1.2022

Zpráva zobrazena dne: 3.2.2022

Plátcem DPH od: 4.2.2021

První přiznání k DPH do: 25.3.2022

Pokud chcete v prvním přiznání uplatnit nárok na odpočet z obchodního majetku pořízeného ve 12 měsících před 4.2.2022 a bude výsledkem vašeho prvního přiznání nadměrný odpočet, stát vám jej vyplatí: 26.4.2022.

Obecně lze tedy říci, že dobrovolná registrace je cca o měsíc rychlejší. A můžete ji sami ovlivnit a časově naplánovat. Nicméně vše má své hranice. Datová zpráva se považuje za doručenou 15. dnem od přijetí. 🙂

Co je výhodnější pro vás?

Často dostávám dotaz, jestli se dobrovolně registrovat a moje odpověď je vždy stejná – záleží na vaší situaci:

  1. Komu fakturujete? Rozdílně vnímám fakturaci do ciziny, fakturaci českým plátcům nebo fakturaci českým neplátcům a nepodnikatelům.
  2. Kolik sumárně tvoří DPH za běžný měsíc z vašich nákupů pro podnikání? Odborněji kolik dělá DPH z vašich vstupů. 🙂
  3. Kdy jste pořizovali jaký majetek pro podnikání a do kdy lze DPH zpětně uplatnit?
  4. A v neposlední řadě, kolik vás bude stát měsíční správa DPH?

Toto jsou body, které mě zajímají. Nechci úplně rozebírat fakturaci různým druhů odběratelů. To je na článek sám o sobě. Samozřejmě asi tušíte, že fakturovat plátci jako plátce je bez problému, neopak fakturovat neplátcům nebo občanům jako plátce, tak je asi moc nepotěšíte prodražením služeb … 🙂 Úplně jiná kategorie jsou podnikatelé fakturující své služby pouze do ciziny, ty jsou v této otázce v nejvýhodnější pozici. Fakturují s 0% DPH a mají nárok na veškeré DPH z nákupů.

Co je asi nejlepší způsob:

Představte si váš běžný měsíc a nákupy, které děláte pro své podnikání. Spočítejte si, kolik DPH byste si mohli vůči finančnímu úřadu nárokovat a odečtěte od toho rozdíl ceny vaší účetní, pokud vás zpracovává jako neplátce a jako plátce. Například u mě se rozdíl ceny mezi vedením plátce a neplátce pohybuje okolo 2 tisíc Kč. Tzn. že aby se vám DPH vyplatilo, měli byste mít v nákladech alespoň 10 tisíc Kč měsíčně. A to celé za předpokladu, že vaše fakturace s DPH nikterak neovlivní vaše odběratele. 

Vznikají i situace, kdy klient  přemýšlí o dobrovolném plátcovství kvůli nákupu drahého majetku (nejčastěji auta). Tak se vám bude hodit informace, že při podání prvního přiznání k DPH si můžete nárokovat DPH z hmotných věcí až 12 měsíců zpětně. U odpisovaného majetku nad 80 tisíc Kč se nárok snižuje o ⅕ v případě, že nákup proběhl v jiném roce. Například nákup auta 2020 a plátce DPH až ve 2021. U drobného majetku do 80 tisíc je nárok plný. To znamená není potřeba se registrovat k plátcovství hned v úvodu podnikání. A také když se řekne A, je třeba říci B. Pokud to auto prodáte, prodáváte ho opět s DPH. Takže to neznamená, že byste ušetřili celé DPH z nákupu. 🙂 


A co z toho celého plyne? Hlavně to, že u každého je situace jiná. Spočítejte si co je pro vás výhodnější a podle toho postupujte – pokud budete chtít registrovat k DPH, nebo se poradit, napište mi. Osobně doporučuji vyčkat a nehnat se do toho za každou cenu. Často se v praxi ukáže, že byla dobrovolná registrace tak trošku zbytečná.