Search
Close this search box.

Paušální daň

paušální

Pro ty OSVČ, které splní určité podmínky, může být administrativním ulehčením paušální daň. Co si pod paušální daní představit? Jedná se o jednu paušální platbu, která v sobě zahrnuje všechny 3 odvody – daň z příjmů i pojistné na zdravotní pojištění a sociální pojištění. 

Jednou platbou měsíčně tak vyřešíte celé podnikání daného roku a ušetříte si tak starosti s podáváním daňového přiznání a přehledů pojišťovny. Tyto povinnosti vám totiž při dodržení podmínek paušální daně odpadají. Ačkoliv to zní velmi jednoduše, realita je jako vždy docela komplikovaná. I proto jsem se rozhodla znovu sepsat článek, ve kterém vám shrnu všechny podmínky paušální daně včetně těch, co nejsou na první pohled zřejmé.

Obecné podmínky
 • OSVČ není plátcem DPH (s výjimkou identifikované osoby)
 • OSVČ není zaměstnaná (s výjimkou DPP do 10 tisíc Kč a DPČ do 3.999 Kč se srážkovou daní, tj. nesmí být podepsané prohlášení poplatníka!)
 • OSVČ není dlužníkem (nebylo zahájeno insolvenční řízení)
 • OSVČ není společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s.
 • v předcházejícím roce příjmy nepřesáhly zvolené pásmo paušálního režimu (maximální možné příjmy v předcházejícím roce byly 2 miliony Kč)
Otázky, které často řeším s klienty
 • paušální daň lze mít na mateřské i rodičovské dovolené
 • paušální daň lze mít v invalidním důchodu i starobním důchodu
 • příjmy, kde je česká srážková daň (DPP podmínky výše, DPČ  podmínky výše, podíl na zisku, úrok na nepodnikatelském účtu) se do limitů pro pásma nepočítají
 • příjmy kde je zahraniční srážková daň (dividendy, podíl na zisku) se do limitů počítají 
 • úroky na podnikatelském účtu, bonusy za vedení podnikatelského účtu se do limitů pro pásma počítají
 • příjmy od daně osvobozené (tj. např prodej cenných papírů do 100 tisíc Kč/rok, prodej zlata, dary od rodiny)  se do limitů pro pásma nepočítají – tady ale obrovský pozor, osvobozené příjmy jsou vždy jen za určitých podmínek (hodnota, časový test) a je lepší je konzultovat s někým zkušeným
 • příjmy z kapitálového majetku (české dividendy, úroky na nepodnikatelském účtu), nájmu (movitých i nemovitých věcí) a ostatní neosvobozené od daně nesmí v součtu za rok přesáhnout 50 tisíc Kč a do limitů pro pásma se nepočítají
Do kterého pásma patříte?
Paušální výdaje  Příjmy do 1 mil. Kč Příjmy 1-1,5 mil. Kč Příjmy do 2 mil. Kč
80 % 1.PÁSMO 1.PÁSMO (pozn. A)

2.PÁSMO

1.PÁSMO (pozn. B)

2.PÁSMO (pozn. C)

3.PÁSMO

60 % 1.PÁSMO 1.PÁSMO (pozn. A)

2.PÁSMO

2.PÁSMO (pozn. C)

3.PÁSMO

40 % 1.PÁSMO 2.PÁSMO 3.PÁSMO
30 % 1.PÁSMO 2.PÁSMO 3.PÁSMO

 

pozn. A: Zvýhodnění pro podnikatele, jejichž celkové příjmy jsou sice mezi 1 a 1,5 milionem Kč, ale pokud 75 % těchto příjmů patří do skupiny s paušálními výdaji 60 % a 80 %, tak mohou i nadále platit nejnižší možnou paušální daň.

pozn. B: Zvýhodnění pro podnikatele, jejichž celkové příjmy jsou sice do 2 milionů Kč, ale pokud 75 % těchto příjmů patří do skupiny s paušálními výdaji 80 %, tak mohou i nadále platit nejnižší možnou paušální daň.

pozn. C: Zvýhodnění pro podnikatele, jejichž celkové příjmy jsou sice do 2 milionů Kč, ale pokud 75 % těchto příjmů patří do skupiny s paušálními výdaji 60 % a 80 %, tak mohou i nadále platit nižší paušální daň.

Platba paušální daně

Částky platné pro rok 2024. Splatnost do 20. dne v měsíci.

I. pásmo II. pásmo III. pásmo
7.498 Kč 16.745 Kč 27.139 Kč
Vstup do režimu paušální daně

OSVČ, kteří už podnikají:

Pokud usoudíte, že je to pro vás ideální a nenáročná volba, jste povinni oznámit svůj vstup do paušálního režimu do 10. dne zdaňovacího období, aktuální lhůta je tedy do 10. ledna 2024. 

OSVČ, kteří teprve budou s podnikání začínat:

Pokud teprve budete zahajovat svou činnost, tak se vás tento termín netýká a jste povinni oznámit svůj vstup do paušálního režimu do dne zahájení své činnosti – tzn. zahájíte živnost a ten samý den se musíte do režimu zaregistrovat. Podmínky paušální daně však musíte plnit celý kalendářní rok! Typicky nelze například v části roku přejít ze zaměstnání na podnikání a do paušální daně se rovnou přihlásit. Musíte nejdříve začít podnikat s klasickými paušálními výdaji a do režimu paušální daně se přihlásit až v dalším roce. ☹️

Zda se vám přechod finančně vyplatí či nikoliv je individuální, záleží na výši vaší daňové povinnosti, určitě nás neváhejte kontaktovat a společně probereme, jestli je to vhodná varianta přímo pro vás.