Search
Close this search box.

Identifikovaná osoba – služby

služby

Nejste plátcem DPH, ale nakupujete nebo prodáváte služby v rámci EU nebo světa? Tak pozorně čtěte dál, je totiž možné, že jste identifikovanou osobou!

Kdo to je identifikovaná osoba?

Identifikovaná osoba je takový hybrid mezi neplátcem a plátcem DPH. Zatímco pro českou fakturaci se chová jako neplátce DPH, tak pro přeshraniční obchody se chová jako plátce DPH. Na rozdíl od plátce DPH taková identifikovaná osoba nemá tolik administrativních povinností, ale zase se na ni nevztahuje výhoda nároku na odpočet DPH.

Kdy se stanu identifikovanou osobou?

V případě obchodu se službami se stáváte identifikovanou osobou v těchto dvou případech:

  • Nákup služby od firmy se sídlem v EU nebo ve světě

Podmínkou je, kde se nachází místo spotřeby kupované služby. Základní pravidlo je, že službu spotřebujete tam, kde sídlíte, což je v ČR

Jeden z nejtypičtějších případů je zakoupení placených reklam na Facebooku nebo Googlu, nákupy různých softwarů a antivirových programů, předplatné Zoomu, Skypu a dalších služeb. Většina těchto poskytovatelů sídlí v Irsku, Holandsku nebo Americe. 

  • Prodej služby odběrateli se sídlem v EU (ne ve světě!)

Důležité je i tady místo spotřeby služby, což je v tomto případě mimo ČR. Jedná se v podstatě o opačnou situaci než je popsaná v bodu č. 1.

Opět typický je prodej IT, marketingových a dalších služeb. Pokud je váš klient registrovaný podnikatel v EU mimo ČR, tak musíte zbystřit. Nejvíce se setkávám s údivem, že je třeba řešit i fakturace slovenské firmě, ano i tu musíte řešit.

Výjimkou je fakturace nepodnikateli, v tu chvíli se tváříte jakoby se z vaší strany jednalo o fakturaci v ČR, ať je váš klient nepodnikatel odkudkoliv. A výjimkou jsou také služby, které jsou obecně osvobozeny od DPH (ve většině států hlavně zdravotnické, finanční nebo poštovní služby).

Zjistil jsem, že jsem identifikovaná osoba, co teď?

Registraci k tomuto režimu musíte podat do 15 dnů od prvního obchodu (přijetí faktury ze zahraničí (EU i svět), nebo vydání faktury do EU (ne svět)). Zaregistrovat se můžete sami pomocí online formuláře na stránkách ministerstva financí. Doporučuji vždy doložit přílohou příslušnou fakturu, kvůli které se registrujete. Pokud si s registrací nevíte rady a chcete do budoucna i správu identifikované osoby, kontaktujte mě! 🙂

No a jaké jsou potom vaše povinnosti?

Pro přehlednost rozdělíme na dvě situace:

  • Nákup služby od firmy se sídlem v EU nebo ve světě

Do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy jste službu nakoupili, musíte podat Přiznání k DPH a ze služby odvést 21 % DPH. Tzn. že taková služba je pro vás o 21 % dražší, jelikož tuto “přirážku” musíte odevzdat českému finančnímu úřadu. Pokud vedete daňovou evidenci, zaplacené DPH je pro vás výdajem.

  • Prodej služby odběrateli se sídlem v EU (ne ve světě!)

Do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy jste službu prodali, musíte podat Souhrnné hlášení. Tímto hlášením pouze “bonzujete” vašeho odběratele. V podstatě českému FÚ oznamujete: za minulý měsíc, jsem tomuto odběrateli dodal službu za tolik a tolik peněz. Proč? Protože český FÚ předá toto info příslušnému FÚ, kde sídlí váš odběratel. Jeho FÚ si potom zjišťuje, zda váš odběratel svému FÚ z vaší faktury odvedl DPH stejně jako v bodě č. 1. Pro vás je důležité, že jenom nahlašujete, za této situace nic neplatíte!

Pokud se vám v jednom měsíci sejde jak fakturace do EU, tak nějaký nákup služby z EU nebo ze světa, tak samozřejmě podáte jak Přiznání k DPH, tak Souhrnné hlášení.

Platí to stejně i u obchodu se zbožím?

Identifikovanou osobou se můžete stát i při obchodu se zbožím, ale podmínky jsou jiné a celé je to téma na další článek. 🙂


Důležité je si jako neplátce DPH dávat na tyto přeshraniční obchody se službami pozor, ale nemusíte se těmto obchodům cíleně vyhýbat. Pokud byste měli dotaz, stačí mi napsat 🙂