Search
Close this search box.

Identifikovaná osoba – zboží

unnamed

Problematice identifikované osoby jsem se už na blogu zabývala a to z pohledu služeb. V tomto článku se podíváme jak má identifikovaná osoba z pohledu zboží.

Kdo to je identifikovaná osoba?

Identifikovaná osoba je takový hybrid mezi neplátcem a plátcem DPH. Zatímco pro českou fakturaci se chová jako neplátce DPH, tak pro přeshraniční obchody se chová jako plátce DPH. Na rozdíl od plátce DPH taková identifikovaná osoba nemá tolik administrativních povinností, ale zase se na ni nevztahuje výhoda nároku na odpočet DPH.

Kdy se stanu identifikovanou osobou?

Identifikovanou osobou se stanete v těchto případech:

 • Nakoupíte obecné zboží z jiných členských států EU za více než 326.000 Kč

Pokud celková cena nákupů zboží pořízených z EU během jednoho kalendářního roku přesáhne 326 tisíc Kč, stáváte se identifikovanou osobou. 

 • Přijmete vybrané zboží z jiného členského státu

Bohužel existuje pár výjimek zboží, u kterých se ihned po pořízení stáváte identifikovanou osobou:

   • zboží podléhající spotřební dani (alkohol, tabák, pohonné hmoty)
   • nový dopravní prostředek
   • zboží s montáží (dodavatel vám dodá zboží s tím, že ho i nainstaluje, např. výrobní linka, klimatizace ..)
 • Identifikovanou osobou se naopak nestanete nikdy pokud nakupujete pouze zboží, které je v ČR osvobozeno od DPH (zdravotní zboží, respirátory, poštovní známky). Tato kategorie je spíše raritkou.
Zjistil jsem, že jsem identifikovaná osoba, co teď?

Registraci k tomuto režimu musíte podat do 15 dnů

Pokud se stáváte identifikovanou osobou z důvodu překročení hodnoty 326 tisíc Kč, podáváte do 15ti dnů od překročení této hranice. K registraci na FÚ bych osobně přiložila i soupis faktur přijatých, z kterých usuzujete, že jste hranici překročili (tabulka v excelu se sloupci: datum vystavení faktury, dodavatel, země dodavatele, částka v cizí měně, částka přepočtená na Kč denním kurzem ČNB). Pokud nakupujete zboží z EU, doporučuji si takovou tabulku pro přehled vést, ať víte, zda a kdy jste hranici přesáhli. Některé online softwary – např. Fakturoid – vám mohou s takovou evidencí pomoci. DPH zaplatíte už z faktury, která částku 326 tisíc překročila.

Pokud se stáváte identifikovanou osobou z důvodu nákupu vybraného zboží, podáváte do 15ti dnů od data vystavení na přijaté faktuře. Opět k registraci na FÚ bych osobně přiložila i samotnou fakturu, z které je zřejmé, že jste se identifikovanou osobou stali. DPH platíte, stejně jako v předchozím případě, už z faktury, kterou se registrujete

Možností je i dobrovolná registrace. V případě, že víte, že budete nakupovat zboží, kdy na jedné faktuře přesáhnete hranici 326 tisíc Kč, nebo například máte v plánu z EU dovézt víno ve větším objemu, můžete FÚ požádat o dobrovolnou registraci. Z mého pohledu se může v některých případech jednat o výhodný krok, vysvětlím níže.

Zaregistrovat se můžete sami pomocí online formuláře na stránkách ministerstva financí. Pokud si s registrací nevíte rady a přejete si do budoucna i správu identifikované osoby, kontaktujte mě! 🙂

No a jaké jsou potom moje povinnosti?

Při nákupu zboží z jiného státu EU uveďte, že jste identifikovaná osoba a dodavateli poskytněte DIČ (VAT number), které vám přidělil finanční úřad při registraci. Dodavatel vám vystaví fakturu za zboží v 0% sazbě DPH. A vy DPH z takto nakoupeného zboží odvedete na základě Přiznání k DPH české kase

V důsledku tedy z těchto nákupů nebudete platit zahraniční DPH, ale české DPH. Dobrovolná registrace ještě před nákupem tak může být výhodná v případě, kdy nakupujete zboží ze státu EU, kde je vyšší DPH než v České republice (Maďarsko 27 %, Chorvatsko, Dánsko a Švédsko 25 %, Finsko a Rumunsko 24 % atd.). V případě většího objemu pořizovaného zboží tak lze i ušetřit. Nicméně musíte si započítat i administrativní náklady s registrací a odvedením DPH. 🙂

Dobrovolná registrace se vyplatí taky těm, kteří vědí, že při příštím nákupu překročí hranici 326 tisíc nebo, že budou nakupovat např. alkohol ve velkém množství. Na základě těchto obchodů byste se stali identifikovanou osobou povinně – když dáte dodavateli DIČ ještě před těmito nákupy, vyhnete se dvojímu zaplacení DPH a další administrativě spojené s žádostí o vrácení zahraniční daně.

Přiznání k DPH podáváte do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy jste zboží pořídili. Připadne-li 25. na svátek nebo víkend, posouvá se datum na nejbližší pracovní den. Do tohoto dne musí být vypočtené DPH zaplaceno a připsáno na účtu finančního úřadu. Nárok na odpočet u identifikované osoby nemůže nikdy vzniknout, jelikož identifikovaná osoba na něj na rozdíl od plátce DPH nemá nárok. Nikdy tedy nenastane situace, že by stát vracel peníze vám.

Pokud vedete daňovou evidenci, zaplacené DPH je pro vás výdajem, v účetnictví pak nákladem. 


S dotazem mi stačí napsat. 🙂