Search
Close this search box.

Novelizace paušální daně od roku 2023

pásmo

Aktualizováno 22.12.2022

V souvislosti s plánovanými navýšením limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony Kč je revidována i podoba paušální daně pro OSVČ. Nově má mít paušální daň 3 tzv. pásma. V současnosti je tato podoba pouze ve formě návrhu, ale předpokládá se její schválení.

Co je to paušální daň?

Popisu, co je a jak funguje paušální daň, jsem se již na blogu věnovala. Také jsem se věnovala možnosti vstupu, nebo odchodu z režimu a následných povinností. V roce 2022 činí paušální daň 5.994 Kč – z toho je sociální pojištění 3.267 Kč, zdravotní pojištění 2.627 Kč a daň z příjmu 100 Kč.  

Nová podoba paušální daně 

V návaznosti na zvýšení limitu pro DPH na 2 miliony Kč je plánované zvýšení limitu pro využívání režimu paušální daně také na 2 miliony Kč. Jelikož se ale jedná o poměrně velké rozpětí příjmů, tak Ministerstvo financí oznámilo, že nově bude paušální daň fungovat ve 3 pásmech. V každém pásmu bude jiná paušální daň, která se bude opět skládat ze sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů. Do kterého pásma budete patřit, se má řídit výší příjmů a druhem vaší činnosti. Ano, začíná se nám to zase komplikovat. 😀

Dle příjmů je rozdělení následující:
  • do 1 milionu Kč,
  • 1-1,5 milionu Kč,
  • do 2 milionů Kč.
Dle paušálů vycházíme ze zaběhlé daně z příjmu:
  • 80 % výdaje – řemeslné živnosti a zemědělská činnost
  • 60 % výdaje – živnostenské podnikání (většina podnikatelů)
  • 40 % výdaje – ostatní činnosti (například lékaři, advokáti, umělci)
  • 30 % výdaje – příjmy z nájmu
Paušální výdaje  Příjmy do 1 mil. Kč Příjmy 1-1,5 mil. Kč Příjmy do 2 mil. Kč
80 % 1.PÁSMO 1.PÁSMO (pozn. A)

2.PÁSMO

1.PÁSMO (pozn. B)

2.PÁSMO (pozn. C)

3.PÁSMO

60 % 1.PÁSMO 1.PÁSMO (pozn. A)

2.PÁSMO

2.PÁSMO (pozn. C)

3.PÁSMO

40 % 1.PÁSMO 2.PÁSMO 3.PÁSMO
30 % 1.PÁSMO 2.PÁSMO 3.PÁSMO

pozn. A: Zvýhodnění pro podnikatele, jejichž celkové příjmy jsou sice mezi 1 a 1,5 milionem Kč, ale pokud 75 % těchto příjmů patří do skupiny s paušálními výdaji 60 % a 80 %, tak mohou i nadále platit nejnižší možnou paušální daň.

pozn. B: Zvýhodnění pro podnikatele, jejichž celkové příjmy jsou sice do 2 milionů Kč, ale pokud 75 % těchto příjmů patří do skupiny s paušálními výdaji 80 %, tak mohou i nadále platit nejnižší možnou paušální daň.

pozn. C: Zvýhodnění pro podnikatele, jejichž celkové příjmy jsou sice do 2 milionů Kč, ale pokud 75 % těchto příjmů patří do skupiny s paušálními výdaji 60 % a 80 %, tak mohou i nadále platit nižší paušální daň.

Význam pásem 

Příslušnost k danému pásmu vám přímo určuje výši měsíční paušální platby:

V 1. pásmu bude paušální platba 6.208 Kč měsíčně. Skládat se má opět z 100 Kč na daň z příjmů a pak bude obsahovat minimální zálohu na zdravotní pojištění a zvýšenou minimální zálohu na sociální pojištění. 

Ve 2. pásmu bude paušální platba 16.000 Kč měsíčně. Obsahovat bude 4.963 Kč daň z příjmů, 7.446 Kč sociální pojištění a 3.591 Kč zdravotní pojištění. 

Ve 3. pásmu bude paušální platba 26.000 Kč měsíčně. Obsahovat bude 9.320 Kč daň z příjmů, 11.388 Kč sociální pojištění a 5.292 Kč zdravotní pojištění. 

Samozřejmě paušální daň ani v této podobě nemusí být výhodná pro každého OSVČ a proto je dobré si to dobře spočítat. 🙂 

Co nám ještě není jasné

Jelikož Ministerstvo financí oznámilo úpravu paušální daně pouze ve formě článku na svém webu, tak ještě nejsou jasné odpovědi na některé otázky, které tyto pásma paušální daně na stopro vyvolají. 

Jasné nám ale je že podnikatelům v paušálním režimu vzniká nová povinnost evidovat své příjmy a to v návaznosti na tyto nová pásma.


Za mě nás čeká velká zábava. :-)))