Search
Close this search box.

Vystoupení z paušální daně: Výše záloh a povinnosti v roce 2022

paušální

Po roce od zavedení paušální daně byla poprvé možnost odchodu z tohoto režimu. Ať už dobrovolného, nebo v důvodu porušení podmínek v průběhu roku 2021. Pokud se tedy vracíte do klasického OSVČ režimu, jak teď postupovat?

Možnosti odchodu
Dobrovolně

Do 10.1.2022 byla nejen možnost vstupu do režimu paušální daně, ale také jste z něj mohli dobrovolně vystoupit.

Povinně

Pokud jste se minulý rok zaregistrovali k paušální dani, ale během roku jste porušili některou z podmínek, tak jste do 15 dnů podali oznámení o ukončení režimu na FÚ. Od roku 2022 se tedy automaticky počítá s tím, že jste režim opustili. 

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění 

Ať už jste odešli z režimu jedním, nebo druhým způsobem, platili jste do prosince 2021 měsíční paušální daň. Od ledna 2022 budete muset začít platit opět zálohy, a to v jejich minimální výši pro rok 2022.

Sociální pojištění

BÚ: najdete na stránkách ČSSZ podle vašeho trvalého bydliště (najdete na Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020, nebo v jakémkoliv dopise, co vám OSSZ zaslala)

VS: jedná se o konkrétní číslo, které vám přiřadili při vaší první registraci jako OSVČ (před rokem 2021 jste se stejným VS platili zálohy, případně najdete na Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020, nebo v jakémkoliv dopise, co vám OSSZ zaslala)

Splatnost: do konce měsíce, za který platíte, tj. za leden 2022 do 31.1.2022

Částka: 2.841 Kč

Zdravotní pojištění

BÚ: najdete na stránkách vaší zdravotní pojišťovny – nejčastěji: VZP, ZPMV, ČPZP, VoZP, OZP (pozor na to, aby se jednalo o účet pro OSVČ a u některých zdravotních pojišťoven se dokonce platí i na konkrétní pobočku podle vašeho trvalého bydliště)

VS: rodné číslo bez lomítka (pozor pokud jste cizinec, RČ vám bylo ze strany ZP přiděleno při první registraci)

Splatnost: do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je odváděna, tzn. za leden 2022 je splatnost od 9.1.2022 do 8.2.2022

Částka: 2.627 Kč

Daňové přiznání a přehledy za rok 2021

Pokud jste z režimu odešli dobrovolně, tak pro vás mám dobrou zprávu, rok 2021 už nemusíte vůbec řešit. Celý rok 2022 tak budete platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Nicméně dejte si pozor, doporučuji si na kalkulačce spočítat, jaké finální odvody na sociální a zdravotní pojištění se vás při plánovaném zisku za rok 2022 při podání přehledů na jaře 2023 budou týkat a počítat s těmito výšemi. Tím, že budete platit pouze minimální zálohy, tak vás na jaře 2023 může zaskočit vyšší nedoplatek. Obvykle se to týká nedoplatku na sociální pojištění.

Pokud jste v průběhu roku porušili podmínky, tak musíte do 1.4.2022 (nebo 2.5.2022 pokud budete podávat elektronicky) podat za rok 2021 Přiznání k dani z příjmu.

V samotném daňovém přiznání uvedete částku 1.200 Kč jako zaplacené zálohy na daň z příjmů (12 x 100 Kč zahrnuto v paušální dani). Dále si můžete uplatnit veškeré slevy a odpočty, na které máte nárok. 

Do měsíce od podání daňového přiznání pak musíte podat Přehledy na sociální a zdravotní pojišťovnu (najdete na stránkách vaší zdravotní pojišťovny). V těchto přehledech uvedete, kolik jste za rok 2021 zaplatili z paušální daně na dané pojištění. Nejlépe se tuto částku dozvíte z inventury pohledávek, kterou vám obě pojišťovny pošlou poštou, nebo do datovky. Ale prakticky by se mělo jednat o 35.712 Kč na sociální pojištění a 28.716 Kč za zdravotním pojištění. 

Na přehledech vám pak vyjde upravená výše záloh pro rok 2022. Od měsíce, ve kterém podáte přehled, pak platíte tuto vypočtenou částku na zdravotní pojištění. Na sociální pojištění platíte novou hodnotu zálohy až od dalšího měsíce


Paušální daň je pořád ještě nová, pokud si nejste něčím jistí, stačí napsat a domluvíme se na konzultaci. 🙂