Search
Close this search box.

Paušální daň: Ukončení režimu

režimu paušální daně

O letošním novém režimu paušální daně pro OSVČ jsem informovala na přelomu roku. Nicméně se začínají objevovat první klienti, kteří z nějakého důvodu musí tento režim opustit. Možná si i vy říkáte jak postupovat, pokud už nemůže nebo nechcete v režimu zůstat? Pojďme se podívat na situace, které mohou nastat. 🙂

Již nesplňujete podmínky

Mezi podmínky režimu paušální daně patří obrat nepřesahující 1 milion Kč, neplátcovství DPH, žádná insolvence i zákaz souběhu zaměstnání, ze kterého by bylo odváděno sociální a zdravotní pojištění.

Co se tedy stane, pokud přestanete splňovat některou z výše popsaných podmínek? 

Možná vás to překvapí, ale v letošním roce se pro vás nic nezmění – stále budete platit stejnou měsíční částku 5 469 Kč a to až do konce roku. Ke změně dojde až v následujícím roce, kdy budete muset znovu začít platit zvlášť zálohy na zdravotní a sociální pojištění. 

Jedinou vaší povinností je do 15ti dnů od okamžiku, kdy jste přestali splňovat některou z podmínek, oznámit tento fakt vašemu příslušnému finančnímu úřadu a to pomocí formuláře o ukončení

Na jaře roku 2022 se potom podá daňové přiznání a přehledy na pojišťovny standardním způsobem, jako byste v žádném režimu paušální daně nebyli. Platba paušální daně se vám pouze promítne do zaplacených záloh na daň a na zdravotní a sociální pojištění. Na daň jste zaplatili zálohu 1.200 Kč (100 Kč * 12). Na sociální pojištění záloha 35.712 Kč (2.976 Kč * 12) a na zdravotní pojištění záloha 28.716 Kč (2.393 Kč * 12). Dle skutečnosti vám vznikne přeplatek nebo nedoplatek, který následně bude ze strany institucí nebo ze strany vaší srovnán. 🙂

Ukončíte živnost nebo přestanete být povinni platit zdravotní pojištění

V režimu paušální daně přestanete být uplynutím měsíce, ve kterém ukončíte svoji živnost, nebo přestanete být povinni platit zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině. Do 15 dnů od ukončení živnosti nebo skončení povinnosti hradit zdravotní pojištění musíte oznámit váš odchod z režimu paušální daně na finanční úřad a to pomocí formuláře o ukončení. Poslední paušální daň 5.469 Kč je splatná v měsíci, kdy zmíněné okolnosti nastaly.

Ačkoli vám zmizí povinnost platby paušální daně, pamatujte na to, že na jaře 2022 se vás týká povinnost podat daňové přiznání a přehledy na zdravotní a sociální pojištění, kde se vám zálohy z paušální daně započtou na úhradu skutečné výše daně a odvodů.

Dobrovolně se rozhodnete z režimu odejít

Přestává pro vás být režim vyhovující, nebo víte, že brzy přestanete splňovat podmínky režimu? Z režimu můžete vystoupit i dobrovolně. Nicméně pamatujte, režim nelze dobrovolně opustit v průběhu roku! Oznámení o ukončení paušálního režimu tak podáte do 10.1.2022 a nové podmínky pro vás začnou platit až příští rok.


Zdá se vám to složité? Kontaktujte mě a spolu tomu přijdeme na kloub. 🙂