Search
Close this search box.

DPP vs. DPČ vs. HPP

brigádníka

Přemýšlíte, že byste potřebovali výpomoc ve vašem podnikání a chcete zaměstnat brigádníka? Případně máte brigádníka, ale pomalu víte, že bude třeba jej zaměstnat? Pojďme omrknout vše podstatné, co vás na různých druzích zaměstnání může zajímat.

DPP

Mnoho zaměstnavatelů využívá dohodu o provedení práce z jednoduchého důvodu – jedná se o daňově i administrativně výhodný režim pro zaměstnance i zaměstnavatele.

DPP – Podmínky
  • max 300 hodin / rok, 
  • do 10.000 Kč měsíčně bez odvodů sociálního a zdravotního pojištění, 
  • u jednoho zaměstnavatele můžete mít na různý výkon práce více dohod, ale pro účely podmínek výše se všechny DPP u daného zaměstnavatele sčítají
  • není překážkou mít vícero DPP u různých zaměstnavatelů, potom platí podmínky výše u každého zaměstnavatele zvlášť.

Pokud si brigádník vydělá za měsíc do 10.000 Kč, je tento příjem bez odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Z příjmů je ale vždy potřeba vypočíst 15% daň z příjmu

Následně u daně nastávají dvě situace:

  1. Brigádník podepíše prohlášení poplatníka (tzv. “růžovku” nebo “růžový papír”), kde bude souhlasit s uplatňování slevy na poplatníka, případně dalších slev. Typicky se jedná o studenty, maminky na mateřské nebo důchodce. → Zaměstnavatel eviduje zálohovou daň. Zaměstnanci žádnou daň nestrhává a jeho hrubý příjem mu vyplácí v plné výši.
  2. Brigádník nepodepíše prohlášení poplatníka. Proč? Prohlášení poplatníka lze podepsat pouze u 1 zaměstnavatele, nejčastěji má tedy brigádník prohlášení podepsané jinde. → Zaměstnavatel eviduje srážkovou daň. Zaměstnanci strhává 15 %, jeho hrubý příjem mu vyplácí v 85% výši a zbylých 15 % odesílá po ukončení měsíce na FÚ.

Z pohledu odvodů na zdravotní a sociální pojištění vás zajímá pouze hranice v součtu 10 tisíc Kč za všechny DPP, co u vás daný zaměstnanec má. Pokud hranici v daním měsíci zaměstnanec nepřekročí, odvody neřešíte. Pokud hranici překročí, odvody za zaměstnance je třeba vypočíst a odvést. Odvody v tu chvíli padají jak na hlavu zaměstnavatele ve výši 33,8 % z hrubé mzdy, tak na hlavu zaměstnance 11 % z hrubé mzdy. Je tedy nutné tuto hranici měsíčně bedlivě sledovat a případně pružně reagovat!

DPČ

Pokud máte stálého brigádníka, nejspíše se stane, že vám na DPP přestane splňovat podmínky. Překročí 300 odpracovaných hodin za rok. Potom máte dvě možnosti, přelifrovat ho na DPČ nebo pracovní poměr.

DPČ – Podmínky
  • max 20 hodin týdně,
  • do 3.999 Kč měsíčně bez odvodů SZP (od 2023),
  • u jednoho zaměstnavatele můžete mít na různý výkon práce více dohod, ale pro účely podmínek výše se všechny DPČ u daného zaměstnavatele sčítají!
  • není překážkou mít vícero DPČ u různých zaměstnavatelů, potom platí podmínky výše u každého zaměstnavatele zvlášť – zde ale pozor na minimální odvody na zdravotní pojišťovnu, není-li za zaměstnance odváděno jinde!

U dohodářů pracujících na základě DPČ se již většinou setkávám s příjmy vyššími než 10 tisíc Kč měsíčně. Z příjmu se klasicky počítá zdravotní a sociální pojištění jako z jakéhokoliv jiného zaměstnání na základě pracovní smlouvy. Výhodou DPČ je však pro zaměstnavatele menší ochrana zaměstnance ze strany zákoníku práce. Zaměstnanec například nemá nárok na příplatky a na dovolenou, výpověď bez udání důvodu může být dána z obou stran a výpovědní doba je pouze 15 dnů atd..

DPP a DPČ – nové povinnosti

Výhodou DPP a DPČ byla doposud pro zaměstnavatele menší ochrana zaměstnance ze strany zákoníku práce, což se aktuálně začíná s přicházejícími novelizacemi měnit. Sice zůstává, že výpověď může být dána z obou stran bez udání důvodu a výpovědní doba je pouze 15 dnů, pomalu ale jistě dohodáři získávají více výhod a pro vás jako zaměstnavatele zase ubývají. 

Od 1.10.2023 mají zaměstnanci pracující na dohodu (tedy DPP i DPČ) nárok na příplatky za svátek, práci v noci, práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli. Naopak se také mohou provádět i srážky z odměny. Touto změnou se tak přiblížily dohody s klasickým pracovním poměrem. Dalším sblížením práv dohodářů a klasických zaměstnanců bude od 1.1.2024 zavedení nároku na dovolenou také pro pracovníky na dohody. 

V současnosti se projednávají ve sněmovně také změny limitů pro odvody sociální a zdravotního pojištění u DPP. Podle předběžných informací, by se měl limit pro odvody u DPP zvedat na 10.500 Kč. Dále by měl být zaveden nový limit, který se bude posuzovat napříč zaměstnavateli. S tím je spojené i zavedení systému hlášení dohod, které má sloužit právě pro kontrolu odvodů u dohodářů s více brigádami. Tyto změny mají platit od 1.7.2024. O schválení a finální verzi této novely vás budeme informovat. 🙂

HPP

Nestačí-li vám pro zaměstnance rozsah práce 20 hodin týdně, nezbyde vám nic jiného, než jej zaměstnat na klasickou pracovní smlouvu. Klasický rozsah práce je 40 hodin týdně, úvazek však lze sjednat i nižší. 

Zaměstnanec pracující na základě pracovní smlouvy má nejvyšší možnou míru ochrany. Je třeba mu platit zaručenou mzdu, příplatky za víkendy, přesčasy, proplácet svátky, dovolenou, první 2 týdny nemoci, odstupné. Výpověď lze zaměstnanci dát pouze z určitých důvodů a výpovědní doba je delší a tak dále. Na druhou stranu i vy jako zaměstnavatel máte na zaměstnance větší páku a nemůže vám jen tak jednoduše “ze dne na den” odejít. Tedy z brigádníka se stane plnohodnotný zaměstnanec.

Na základě pracovní smlouvy neexistuje žádná hranice, kdy by mzda nepodléhala odvodům na zdravotní a sociální pojištění. 


Nejste-li si pořád jisti, jakou ze smluv využít, neváhejte mě zkontaktovat. Spolu na to přijdeme. 🙂