Search
Close this search box.

Novela zákoníku práce – DPP, DPČ

DPP a DPČ

Navrhovaná novela zákoníku práce přichází se srovnáním některých velkých rozdílů mezi klasickými zaměstnanci a dohodáři (DPP a DPČ). Plánované změny se týkají nároku na dovolenou, nároku na příplatky nebo také hranic pro odvody. Na co tedy mají dohodáři po novu dle zákona nárok?

Příplatky a srážky – platnost od 1.10.2023

Novela zavádí povinnost vyplácet zaměstnancům všechny příplatky. Jde o snahu o srovnání rozdílů mezi HPP a DPP. Příplatky se týkají práce o víkendech, o svátcích nebo v noci. 

Naopak má zaměstnavatel po novu možnost provádět srážky z odměny za DPP a DPČ. Tyto srážky se týkají hlavně exekucí – nově se mohou srážet částky pro uspokojení věřitelů i z odměny na dohodě. Samozřejmě jen při zachování životního minima zaměstnance. 🙂 

Nárok na dovolenou – platnost od 1.1.2024

V současnosti mají dle zákona nárok na dovolenou pouze klasičtí zaměstnanci (HPP). Novela má právo na dovolenou rozšířit také na dohodáře, kteří pracují na DPP a DPČ.

Aby měl dohodář nárok na dovolenou, musí splnit obě tyto podmínky:

  • dohoda trvající minimálně 4 týdny 
  • odpracovaných více než 80 hodin za rok

Výpočet vychází z 20 hodinové fiktivní pracovní doby, bez ohledu na to, kolik zaměstnanec skutečně týdně odpracoval. Počítání si pro vaši představu ukážeme na příkladu brigádníka, který odpracoval 200 hodin za rok.

Pokud bereme pracovní dobu 20 hodin za týden, vychází to, že odpracoval po přepočtu celkem 10 týdnů (200 hodin / 20 hodin týdně fikce). Následně už jen jednoduše dosadíme údaje do vzorečku:

Zaokrouhlujete vždy nahorů na celou hodinu. 

Pro celkovou výši náhrady (doplatku) za dovolenou pak vynásobíte průměrný hodinový výdělek zaměstnance s počet hodin dovolené, na které má nárok. Průměrný výdělek většinou odpovídá hodinové mzdě.  Chápu, že to na vás může působit složitě, reálně  se ale nejedná o nic, s čím by si účetní software a mzdová účetní neporadili. 🙂

U DPP se čerpaná dovolená nezapočítává do limitu odpracovaných 300 hodin za rok. U DPČ se čerpání dovolené započítává do limitu odpracovaných 20 hodin týdně. Důležité je tady zmínit, že tento limit se posuzouje průměrně za celý rok, případně za celé období dohody (pokud je kratší než rok). Pokud váš zaměstnanec na DPČ pracuje průměrně 10 hodin týdně a vyčerpá celý nárok na dovolenou najednou na konci roku (40 hodin), tak se pořád vleze do limitu (10 hodin * 52 týdnů + 40 hodin dovolené = 560 hodin / 52 týdny =10,77 hodiny týdně). 

Ostatní pravidla pro dovolenou mají být nově jednotná bez ohledu na to, na jaký typ smlouvy zaměstnanec pracuje. Předpokládám, ale že v praxi se bude k dovolené dohodářů přistupovat tak, že jim po ukončení dohody zaměstnavatel vyplatí náhrady za dovolenou jednorázově. Tento postup je v souladu se zákonem.

Přechod z DPP na HPP

Pokud by dohodář pracoval u zaměstnavatele alespoň 180 dní během posledního roku, tak může písemně požádat zaměstnavatele o zvýšení pracovního úvazku na klasický pracovní poměr. Zaměstnavatel pak má jeden měsíc na písemné vyjádření a může i nemusí vyhovět. 

Tato úprava má směřovat k tomu, aby se uměle neudržovali zaměstnanci jen na dohodách, i když mají zájem o klasické zaměstnání.

Změna u výpovědi DPP, DPČ

Stále platí 15denní lhůta pro ukončení dohody i bez uvedení důvodu kterékoliv ze stran. Pokud by se zaměstnanec domníval, že dostal výpověď z důvodu, že se domáhal svých práv, může vás do 1 měsíce jako zaměstnavatele písemně požádat o odůvodnění výpovědi.  Vy jste potom jako zaměstnavatel povinni mu důvod výpovědi písemně sdělit.


Ačkoliv většina uvedených změn už schválená je, chystají se i další důležité novinky, které se budou týkat především odvodů z DPP a DPČ na sociální a zdravotní pojištění. Mám tak trošku pocit, že nám chce stát ty dohody natolik otrávit, abychom od jejich využívání jednoduše upustili … 

O všech nových změnách a jejich platnosti vás budu informovat. 🙂