Vyberte stránku

Navrhovaná novela zákoníku práce přichází se srovnáním některých velkých rozdílů mezi klasickými zaměstnanci a dohodáři. Plánované změny se týkají nároku na dovolenou, nároku na příplatky nebo také hranic pro odvody. Pokud novela projde schvalovacím procesem, tak by měla vstoupit v platnost od 1.1.2024. 

Nárok na dovolenou

V současnosti mají dle zákona nárok na dovolenou pouze klasičtí zaměstnanci (HPP). Novela má právo na dovolenou rozšířit také na dohodáře, kteří pracují na DPP a DPČ. Dle návrhu by měl mít takový zaměstnanec nárok na 1,5 hodiny dovolené za každých 20 odpracovaných hodin. Tzn. například pokud zaměstnanec odpracuje za rok 200 hodin, tak by měl nárok na 15 hodin placené dovolené za rok. 

Pravidla pro dovolenou mají být nově jednotná bez ohledu na to, na jaký typ smlouvy zaměstnanec pracuje. Předpokládám, že pokud bude tato novela schválena, tak v praxi se bude k dovolené dohodářů přistupovat tak, že jim po ukončení dohody vyplatíte náhrady za dovolenou jednorázově. Tento postup je v souladu se zákonem, hlavně pokud se jedná o dohody na dobu určitou. 🙂

Přechod z DPP na HPP

Pokud by dohodář pracoval u zaměstnavatele alespoň 180 dní během posledního roku, tak může písemně požádat zaměstnavatele o zvýšení pracovního úvazku na klasický pracovní poměr. Zaměstnavatel pak má jeden měsíc na písemné vyjádření a může i nemusí vyhovět. 

Tato úprava má směřovat k tomu, aby se uměle neudržovali zaměstnanci jen na dohodách, i když mají zájem o klasické zaměstnání. Stát se tím snaží o ochranu zaměstnanců, protože jak jsem již na blogu zmiňovala, tak mají zaměstnanci na HPP podstatně větší právní ochranu než dohodáři. 

Příplatky

Novela má také zavést povinnost vyplácet zaměstnancům všechny přípatky a tzv. překážky v práci. Jde opět o snahu o srovnání rozdílů mezi HPP a DPP. Příplatky se týkají práce o víkendech, o svátcích nebo v noci. Překážky v práci znamenají, že pokud má zaměstnanec naplánovanou směnu a vy pro něj nemáte práci, tak mu musíte vyplatit část jeho mzdy za daný den, i když ho pošlete domů. 


Tyto navrhované změny ještě nejsou schválené, ale podle všeho to vypadá, že v takovém, nebo podobném znění, budou schválené. O všech nových změnách a jejich platnosti vás budu informovat. 🙂