Vyberte stránku

Mnoho podnikatelů uvažuje o zrušení svého plátcovství DPH na základě očekávané novelizace zákona o DPH, která má zvýšit limit pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony Kč. Jaké má takový odchod podmínky a pravidla? 

Kdo si může o zrušení registrace zažádat?

Abyste mohli požádat o zrušení registrace k DPH, tak musíte být plátcem alespoň 1 rok a váš obrat za posledních 12 měsíců nesmí překračovat limit pro povinnou registraci k DPH, který je v roce 2022 1 milion Kč. Nicméně tento limit by se měl od roku 2023 zvyšovat na 2 miliony Kč. Dále můžete požádat o zrušení registrace k DPH když přestanete podnikat  nebo když je veškerá vaše činnost osvobozená od DPH.

Na co si dát pozor?

Pokud jste si během plátcovství DPH uplatnili odpočet DPH z nakoupeného majetku, tak zbystřete. Je potřeba, abyste se podívali, kdy jste tento majetek pořizovali. Hlídat si musíte tzv. časový test. Ten je u pozemků a budov 10 let a u ostatního dlouhodobého majetku 5 let. 

Pokud přestanete být plátci DPH do pěti let od pořízení například auta, tak musíte poměrnou část DPH, na které nemáte nárok, finančnímu úřadu vrátit. U majetku, kde je časový test 5 let. Tedy musíte vrátit 1/5 nárokovaného DPH za každý rok, který vám do konce lhůty chybí. 

Například jste si koupili 10.1.2020 auto za 100.000 Kč bez DPH. V lednovém přiznání k DPH jste si nárokovali 21.000 Kč na odpočtu DPH a stát vám tuto částku “vrátil”. Pokud byste ale chtěli k 1.1.2023 vystoupit z režimu plátcovství DPH, tak byste museli státu ⅖ tohoto nárokovaného DPH poslat zpět. V tomto případě by jste vraceli státu 8.400 Kč. U pozemků a budov je princip shodný, ale časový test je 10 let. Vrací se tedy  1/10 za každý rok, který do konce lhůty chybí.

Pokud využíváte typicky auto i pro osobní účely a uplatňujete si DPH jen procentem, tak se vám výpočet DPH, které máte vracet, komplikuje. V tomto případě bych doporučila se do ničeho bezhlavě nepouštět a raději vyhledat radu účetní. 

Zásoby

Pokud máte ke dni vystoupení z režimu plátcovství DPH na skladě nějaké zásoby zboží nebo materiálu, u kterého jste si jako plátci uplatnili odpočet DPH, tak toto DPH musíte také vrátit. Jako nový neplátce DPH tak máte mít na skladě zboží a materiál včetně DPH. V posledním přiznání k DPH vrátíte dříve uplatněné DPH finančnímu úřadu. 

Jedná se o stejný princip jako při vstupu do režimu plátcovství, kdy si můžete uplatnit v prvním přiznání DPH ze zásob, které již na skladu máte. 

Vyplnění žádosti 

Žádost o zrušení registrace si můžete vyplnit na webu finanční správy, kde uvedete kromě identifikačních údajů i důvod pro zrušení registrace. V něm si můžete také zvolit, jestli se chcete stát identifikovanou osobou k DPH po zrušení klasického plátcovství. Takže po zrušení klasické registrace můžete rovnou plynule přejít na režim identifikované osoby. 

Plátcem DPH pak přestanete být dnem po doručení rozhodnutí o zrušení registrace. 


Pro správně vyplnění zrušení registrace a celkového posouzení situace bych vám doporučila vše prokonzultovat se šikovnou účetní :-).