Search
Close this search box.

Teambuilding pro zaměstnance

teambuilding

Chcete udělat akci pro své zaměstnance a utužit tak vztahy na pracovišti? Jak jsou na tom teambuildingy s daňovou uznatelností nákladů? Na to se podíváme v dnešním článku.

Co je to teambuilding? 

Aby mohly být náklady na teambuilding daňově uznatelné, tak se musí jednat o aktivity pro zaměstnance, které vedou k prohlubování jejich vzájemných vztahů, zvyšování kvalifikace, výkonnosti a motivace. Nesmí se jednoduše jednat o společný pobyt zaměstnanců jen pro zábavu placený jejich zaměstnavatelem. Musí být prokazatelná přidaná hodnota tohoto společného výletu dle definice. 

Daňově uznatelné náklady

Co se týče jednotlivých nákladů, které mohou při teambuildingu vzniknout:

  • náklady na dopravu a ubytovánílze daňově uznat, pokud jsou splněny podmínky pro daňovou uznatelnost teambuildingu
  • náklady na dané společné aktivitylze daňově uznat
  • náklady na jídlo a pitínelze daňově uznat

Pokud se teambuilding koná mimo pracoviště, tak by měli mít zaměstnanci také cestovní příkaz, stejně jako když jedou na pracovní cestu. Z titulu cestovního příkazu jim pak může vzniknout také nárok na stravné, které je pro vás také daňově uznatelným nákladem. 🙂 Pro zaměstnance je účast na teambuildingu prakticky vždy osvobozeným příjmem. 

Dokumentace teambuildingu

Pro uznatelnost nákladů je stěžejní umět akci obhájit. Je vhodné mít například plán akce (k čemu měla akce přispět), hodnocení jejího průběhu (jak a kdo se do aktivit zapojil), konečné vyhodnocení (jestli se naplnil plán, finální hodnocení akce), foto nebo video dokumentaci a další. Z fotek nebo videí musí být jasné, že akce splnila podmínky daňově uznatelného teambuildingu. Ideálně bych vám doporučila, aby na fotkách nebyly žádné náznaky nepřiměřené zábavy nebo pití alkoholu. Zábava neznamená, že by náklady nebyly při kontrole uznány, ale proč podporovat opačné závěry. 🙂 

Když vám celý teambuilding fakturuje například hotel naráz, tak je nejlepší si nechat na faktuře rozepsat jednotlivé položky a zdokumentovat vše tak, aby byly důkazy dostatečné. Také bych také ráda zmínila, že existují firmy, které pořádají teambuildingy na klíč. Výhodou  je, že vám pomohou nejen celou akci zdokumentovat a vystaví vám všechny potřebné doklady, aby byla daňová uznatelnost těchto nákladů jasně prokazatelná. V případě vašich dotazů se mi neváhejte ozvat.