Search
Close this search box.

Q&A – Paušální daň 2023

Q&A
Jak postupovat když v průběhu roku nesplním podmínky paušální daně? 

Pokud v průběhu roku porušíte podmínky paušální daně, tak musíte nejen oznámit dané porušení podmínky na finanční úřad, ale také musíte podat žádost o dobrovolný výstup z režimu paušální daně. Pokud byste tuto žádost nepodali, zůstali byste v tomto režimu i další rok. A to s tím že byste museli podávat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojišťovnu. Tedy jako byste v režimu paušální daně nebyli, ale zároveň byste museli platit měsíčně paušální daň. 

Co když poruším podmínky režimu paušální daně, protože se stanu plátcem DPH nebo překročím limit příjmů 2 miliony Kč?

V těchto případech z režimu paušální daně automaticky “vypadnete” v průběhu roku. Pokud byste se chtěli vrátit do režimu paušální daně v dalších letech, tak nesmíte zapomenout na fakt, že podmínka příjmů se týká předchozího roku. Tzn. pokud byste v roce 2023 překročili limit příjmů 2 miliony Kč a chtěli se v roce 2024 vrátit do režimu paušální daně, tak to možné není. Nejdříve se budete moct do režimu paušální daně přihlásit v roce 2025. 

Už jsem v režimu paušální daně, musím nějak oznamovat do kterého pásma patřím? 

Od roku 2023 má paušální daň tzv. pásma. Pokud jste už v režimu paušální daně od roku 2022 nebo 2021 nemusíte nic na finanční úřad nahlašovat – automaticky budete spadat do 1. pásma. V roce 2023 je výše paušální daně v tomto pásmu 6.208 Kč měsíčně.

Chtěl bych do režimu paušální daně ale kromě podnikání ještě pronajímám svůj byt. Mohu být v tomto režimu?

Bohužel ne, režim paušální daně je pouze pro ty, kteří jen podnikají. V podstatě to však znamená, že v režimu paušální daně můžete být pokud máte příjmy pouze z §7 (podnikání). Jedinými výjimkami jsou:

  • zaměstnání, kde z příjmu byla odvedena srážková daň (DPP do 10.000 Kč, DPČ do 4.000 Kč),
  • příjmy z kapitálového majetku (investice, spoření ad.), nájmů a ostatních příjmů do 50.000 Kč celkem za rok. 
Co když si špatně určím pásmo paušální daně a do přihlášky chybně uvedu, že spadám do 1. pásma, i když mám být ve 2. pásmu? 

V tomto případě se situace považuje tak, že jste nesplnil podmínky pro vstup do režimu paušální daně a musíte za daný rok podat daňové přiznání a přehledy na vaši sociální a zdravotní pojišťovnu. 

Na přihlášce jsem uvedl, že budu v 1. pásmu, ale během roku se mi nečekaně zvýšily příjmy a teď spadám do vyššího pásma. Co mám dělat?

V podstatě máte 2 varianty. První varianta je, že nic neuděláte a stejně jako v předchozím případě z režimu vypadnete a za daný rok si podáte daňové přiznání a přehledy. Druhou variantou pak je, že oznámíte finančnímu úřadu, že jste porušil 1. pásmo a doplatíte rozdíl mezi pásmy. Takové oznámení se podává do 10.1. dalšího roku a do 1.4. musíte doplatit rozdíl mezi 1. a novým vyšším pásmem. 

Je tedy třeba se rozhodnout, zda chcete podat přiznání a přehledy, nebo zda chcete doplatit rozdíl mezi 1. a 2. pásmem. To vše si musíte spočítat do 10.1. a včas jednat! 🙂

Na přihlášce jsem uvedl, že budu ve 2. pásmu paušální daně, ale nakonec jsem měl příjmy nižší a “stačí” mi 1. pásmo. Vrátí mi finanční úřad rozdíl mezi pásmy? 

Do 10.1. dalšího roku musíte nahlásit přechod mezi pásmy, ale vrátí se vám pouze přeplatek na dani z příjmů, nikoliv přeplatek na zdravotním a sociálním pojištění. 

Pokud můžete vstoupit do nižšího pásma, využijte toho. Vstupte vždy raději do nižších pásem a případné rozdíly po roce doplaťte. Není asi horší varianty, než být ve zbytečně vysokém pásmu. Případně lze porušit podmínky – např. si najít zaměstnání, kde podepíšete prohlášení poplatníka. Tím z vyššího pásma vypadnete.