Search
Close this search box.

Paušální daň: Na co dát pozor v posledním daňovém přiznání

paušální

Jste OSVČ a od roku 2021 jste se úspěšně zaregistrovali k paušální dani? Tak pozor na daňové přiznání za rok 2020!

Jako noví plátci paušální daně určitě víte, že mezi jednu z hlavních předností tohoto režimu patří, že nemusíte podávat daňové přiznání a přehledy na pojišťovny. Jak je to ale s daňovým přiznáním za minulý rok?

Nejdříve si zrekapitulujme, jaké příjmy za normálních okolností patří do přiznání za rok 2020. 

Příjmy = skutečně proplacené faktury nebo příjmy v hotovosti. 

Úplně typickým příkladem jsou OSVČ fakturující 1 fakturu po uplynutí měsíce, kterou jim odběratel proplatí následující měsíc. Tedy taková faktura z prosince 2020 vystavená k 31.12.2020 proplacená v lednu 2021 do přiznání za rok 2020 nepatří. Jedná se o tzv. pohledávku neuhrazenou k 31.12.2020. 

No a teď co s tou paušální daní.

Přecházím z režimu paušálních výdajů

Naprosto správný postup je ten, že do daňového přiznání za rok 2020 dáte jen to, co tam patří – příjmy roku 2020. Na jaře roku 2022 – až zjistíte, že jste v paušálním režimu setrvali a nevznikla vám povinnost podat přiznání za rok 2021 – vezmete neuhrazené pohledávky z roku 2020 a podáte opravné přiznání a přehledy na pojišťovny za rok 2020.

Výhodou tohoto ministerstvem doporučovaného postupu je situace, pokud v průběhu roku z režimu paušální daně vypadnete. Například se necháte se zaměstnat, stanete se plátci DPH, budete mít jiný příjem než z podnikání nad 15 tisíc Kč. Vznikne vám povinnost podat přiznání a přehledy na pojišťovny za rok 2021. Neuhrazené pohledávky z roku 2020 naprosto správně zahrnete, jelikož jsou faktickým příjmem roku 2021. A vše bude tak, jak má být!

Nicméně pokud jste si opravdu jistí, že zůstanete v režimu paušální daně celý rok, tak pro vás může být jednodušší tyto neuhrazené pohledávky zahrnout rovnou do příjmů roku 2020, tj. do přiznání a přehledů na pojišťovny za rok 2020. V roce 2021 se vás již bude týkat paušální daň, tj. nikam nic nepodáváte a nemusíte se trápit s opravným přiznáním a přehledy. Případné kontrole včasnější zahrnutí příjmů nevadí, jelikož fakticky si navyšujete daň i odvody již v předstihu. 

Přecházím z daňové evidence (příjmy a skutečné výdaje)

Tady je situace stejná, jen se týká i neuhrazených závazků – faktur přijatých, které byly vystaveny v roce 2020, ale zaplatili jste je až v roce 2021. Ty se musí opět promítnout již v přiznání 2020 jako snižující základ daně. Buď se tam promítnou formou opravného přiznání a přehledů, nebo rovnou.

Zde bych ale preferovala formu opravy až v roce 2022. Jelikož fakticky zahrnutím výdajů snižujete základ daně. A finančnímu úřadu by se nemuselo líbit, že si základ daně snižujete rovnou a ne až o rok později. 🙂 Také je zde důležité upozornit, že pokud jde pouze o závazky, tak máte možnost (nikoliv povinnost) daňové přiznání a přehledy opravit. Proč by vás nutili, když na dani a odvodech odevzdáte více, než musíte.

Pozor i na minulé roky

Samozřejmě se tato situace týká i faktur, které jste vystavili v předchozích letech, které vám doposud odběratelé neuhradili uhrazeny, nebo mají tyto faktury splatnost v roce 2021. Je tedy nutné projití i minulých daňových přiznání a aplikování vybraného postupu i na ně. 

Takže ať si už vyberete první nebo druhou metodu, nezapomeňte, že hra ještě není u konce. 🙂

Nejste si jistí, jak máte řešit svoji situaci? Napište mi!