Search
Close this search box.

Novinky v dodávání zboží koncovým zákazníkům do EU

dodávání zboží do EU

Pokud se dodáváte zboží ve větším objemu a nebo poskytujete služby koncovým spotřebitelům do EU, tak zpozorněte – od 1.7.2021 začínají platit novinky v dodávání zboží do EU, mění se pravidla a limity pro tyto obchody. Pokud teprve plánujete s těmito obchody začít, tak čtěte také, ať víte co vás může čekat. 🙂 

Co bylo schváleno?

Od 1.7.2021 došlo ke sjednocení limitu pro dodávání zboží a služeb koncovým zákazníkům do EU. Doteď jsme tuto hranici znali pouze pro služby TBE – telekomunikační, rozhlasové a televizní vysílání, elektronicky poskytnuté služby. Nově se bude týkat jak zboží zasílaného zákazníkům do jiných států EU, tak i služeb s místem plnění v jiných státech EU. Nově je také stanoven jednotný limit 10 tisíc EUR, ten platí pro prodej zboží a služeb do všech zemí EU sumárně! Chápejte v součtu za všechny státy EU.

Nechci, aby se tu teď vyděsila polovina podnikatelů, co poskytuje služby do EU podnikatelům, případně jiné služby, u kterých je místo plnění v ČR. Služby, o kterých se rozepisuji v textu, jsou pouze služby poskytnuté koncovým uživatelům, tj. klientům nepodnikatelům, občanům. A i pokud dodáváte službu koncovému uživateli, ještě to nutně neznamená, že je to zrovna ta služba, co se do těchto limitů počítá. Vždy je potřeba určit tzv. “místo plnění služby”. 

To zní složitě a nevíte-li si rady, tak vám s tím vhodný účetní nebo daňový poradce rád pomůže. Mohu jen říct, že v základu se to týká služeb spjatých s nemovitostmi, doprava osob v EU, služby spjaté s kulturními, uměleckými, sportovními, vědeckými, vzdělávacími a zábavnými akcemi uspořádané v EU, dlouhodobý nájem dopravního prostředku, které je skutečně užíváno v EU. A pak samozřejmě už výše zmíněné TBE služby (telekomunikační, rozhlasové a televizní vysílání, elektronicky poskytnuté služby). To může být i například prodej SW a počítačových her.

Jak to bylo doteď?

Pro vysvětlení změny je důležité vědět, jaká byla situace v těchto případech doposud. V oblasti služeb se hranice nemění. Změny nastaly především v oblasti zboží. Pokud jste z ČR zasílali zboží koncovým zákazníkům, museli jste znát limity jednotlivých států, kam jste zasílali. Tyto limity se mohly lišit – např. Německo mělo 100 tisíc EUR a Slovensko 35 tisíc EUR, Polsko 160 tisíc PLN. V ČR jste byli neplátci / identifikovaná osoba / plátci DPH dle standardních podmínek. Pro zahraničí jste sledovali lokální limity a jakmile jste je překročili, museli jste se v daném státě přihlásit jako lokální plátci DPH, faktury vystavovat s lokální DPH, podávat jim tam přiznání k DPH a zaplatit ho. Poměrně složité.

Co jsou tedy ty změny?

Tyto novinky v dodávání zboží do EU  výrazně snižují limit pro registraci. Všimněte si, že zatímco dříve byly hranice cca 900 tisíc Kč v přepočtu a výše, aktuálně je jednotná hranice 260 tisíc Kč v přepočtu. 

Dále už nelze posuzovat státy separátně. Nově sčítáte zboží i služby dodané koncovým klientům do všech států EU dohromady. Jakmile překročíte limit 10 tisíc EUR v součtu, musíte se v každém ze států registrovat k DPH.

Aby toho nebylo málo, tuto hranici 10 tisíc EUR sledujete vždy za celý kalendářní rok předchozí i současný! To znamená, že dodáváte-li tímto způsobem už delší dobu a např. v loňsku jste sice nepřekročili lokální limity, ale překročili jste nový limit 10 tisíc EUR, týká se vás registrace od 1.7.2021 také! A je úplně jedno, jak si na tom stojíte letos. Na všechny faktury do EU musíte od 1.7.2021 zohlednit zahraniční DPH.

A zde přichází nově zavedený režim OSS. Abyste se nemuseli v každém státě registrovat k DPH a procházet byrokratickým peklem, můžete se zaregistrovat pouze jedenkrát a to v České republice.

Režim One Stop Shop – OSS

Do 10 tisíc EUR dodáváte do EU tak, jako byste prodávali zboží českým občanům. Tzn. pokud jste neplátci, tak bez DPH. Pokud jste plátci, tak s českou DPH. Jakmile překročíte limit 10 tisíc EUR, musíte začít fakturovat i se zahraničním DPH. Fakturace již nebude bez DPH nebo s českou DPH, ale s DPH platnou v daném státě kam dodáváte. V jednotlivých státech se buď zaregistrujete k DPH a vše si zařídíte v místě.

Dalším řešením je možnost registrace k OSS v České republice. Využijete-li této možnosti, tak čtvrtletně podáváte Přiznání k DPH k OSS, v rámci něhož se nahlásí, za kolik jste do kterého státu co dodali a kolik činilo místní DPH. Toto DPH se zaplatí v EUR českému FÚ (správce Brno I) a ten to zahraničním FÚ přepošle. Tím si ušetříte jakoukoliv zahraniční administrativu. Nevýhodou je, že již před registrací k OSS musíte být v ČR, buď identifikovaná osoba, nebo plátce DPH. Je tedy potřeba dopředu s limity počítat a v předstihu stihnout reagovat

Chci se registrovat k OSS, jak to funguje?

Registrovat se k tomuto režimu bylo možné od 1.4.2021. Systém funguje od 1.7.2021. 


Z mého pohledu nový režim výrazně snižuje byrokracii i náklady pro přeshraniční obchody. Nicméně si myslím, že jeho evidování je z pohledu účetnictví vyšší dívčí a doporučuji kontaktovat s jeho správou nějakou fajn účetní. 🙂