Search
Close this search box.

Změna zdravotní pojišťovny

pexels-mart-production-7088483

Uvažujete o změně zdravotní pojišťovny a nevíte, co vše taková změna znamená? V tomto článku se podíváme na všechno, co změna pojišťovny obnáší pro OSVČ a zaměstnance :-).

Jak změnit zdravotní pojišťovnu? 

Pokud nejste spokojeni se svojí pojišťovnou, tak ji samozřejmě můžete změnit :-). Každá z pojišťoven má systém změny maličko odlišný, ale základní principy jsou stejné. U nové pojišťovny vyplníte Žádost o registraci pojištěnce, případně Žádost o přeregistraci. Některé pojišťovny nabízí i možnost vyplnění tohoto formuláře online.  

V žádosti uvedete své základní údaje, ale také jestli jste OSVČ, zaměstnanec, samoplátce, nebo jestli za vás platí pojistné stát (typicky studenti, děti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské). 

Kdy můžu změnit zdravotní pojišťovnu? 

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze jednou ročně. Přechod k jiné pojišťovně je možný pouze od 1.1. nebo 1.7. Žádost o přechod k jiné pojišťovně si však musíte podat minimálně 3 měsíce dopředu. Pro změnu pojišťovny od 1.1.2024 tedy musíte žádost podat nejpozději 29.9.2023 (poslední pracovní den v září). 

Jste OSVČ 

OSVČ musí své nové zdravotní pojišťovně předložit doklad o výši záloh a bankovní účet, z kterého byly placeny zálohy.

Zdravotní pojištění se platí do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se pojištění odvádí. Pojištění za leden u nové pojišťovny bude ted splatné od 9.1.-8.2. daného roku.

Jste samoplátce

Obdobná situace jako u OSVČ je i u samoplátců, pouze s tím rozdílem že si samoplátci hradí pouze minimální zálohy, takže nemusí nové pojišťovně oznamovat výši záloh :-). 

Jste zaměstnanec

Jako zaměstnanec musíte nahlásit svému zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny do 8 dní od faktické změny pojišťovny. Tedy pokud změníte pojišťovnu od 1.1., tak musíte do 9.1. písemně nahlásit změnu zaměstnavateli. Pojišťovny doporučují si nechat od zaměstnavatele toto sdělení podepsat, aby bylo v případě nějakého problému jasné, že jste tuto informaci řádně v termínu předali. Případně mít k dispozici email s ohlášením změny.

Zaměstnavatel pak má povinnost do stejných 8 dní od změny vaší pojišťovny nahlásit změnu dál – v podstatě tuto skutečnost musí sdělit vaší původní i nové pojišťovně. A dále bude hradit zdravotní pojištění za vás na novou pojišťovnu. 

Pojistné za vás platí stát

Stát platí zdravotní pojištění za děti, studenty, důchodce, ženy na rodičovské nebo mateřské a další. U studentů nebo žen na rodičovské je potřeba, aby do 8 dnů od faktické změny pojišťovny (při změně od 1.1. do 8.1.), podali na pojišťovnu potřebné dokumenty. U studentů to bývá potvrzení o studiu, u žen na rodičovské potvrzení rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku z úřadu práce. Co je potřeba doložit najdete na webu zdravotních pojišťoven :-).