Search
Close this search box.

Účetní závěrka

účetní závěrka

Má vaše firma podané daňové přiznání za rok 2020? Tak pomalu nastává čas odeslat účetní závěrku do Sbírky listin.

Co je to účetní závěrka?

Účetní závěrku tvoří 3 dokumenty: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Povinnost zveřejňovat závěrku mají všechny firmy, které jsou zapsány v obchodním rejstříku – v praxi to až na výjimky znamená společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva (do obchodního rejstříku se můžete nechat zapsat i jako OSVČ, ale tento dobrovolný zápis přináší podle mého názoru zbytečnou administrativní zátěž). Svoji povinnost musí splnit do 6 měsíců od konce zdaňovacího období – typicky do 30.6. daného roku. Účetní závěrka se posílá datovou schránkou na rejstříkový soud, u kterého je obchodní společnost vedená – jednoduše zjistitelné ve Veřejném rejstříku (nehledě na to, že se tato informace má objevovat na vystavených fakturách). Od toho roku můžete nově podat účetní závěrku i přes váš příslušný finanční úřad. Podáte ji jako přílohu daňového přiznání za daný rok a státní správa si to za vás mezi sebou předá 🙂 

Kdy je účetní závěrka platná?

Aby byla účetní závěrka platná, musí být opatřena datem a podpisem statutárního orgánu společnosti (u s.r.o. jednatel). 

Způsob podání účetní závěrky je jen jeden – a to elektronicky ve formátu pdf. Protože odevzdáváte tento dokument v elektronické podobě, musíte jej opatřit elektronickým podpisem. Pokud byste podali účetní závěrku buď bez elektronického podpisu nebo s naskenovaným vlastnoručním, považuje se podaní za neplatné s možnou pokutou do výše až 3 % aktiv (výši aktiv najdete v rozvaze).

Nicméně pokud vneseme trochu reality. Velké procento firem účetní závěrku ani nezveřejňuje. A já to upřímně chápu, není příjemné, když vám někdo kouká pod ruce, kolik vyděláváte, jaké máte dluhy atd.. OSVČ žádnou takovou povinnost nemají. Pokud firma svoji účetní závěrku nezveřejní, hrozí jí stejný druh pokuty zmíněný výše. Pokud ale soud přijde na to, že nezveřejňujete své účetní závěrky, tak vás vyzve prostřednictvím datové schránky k doplnění. Reálně, když dorazí výzva k doplnění, firma zpětně doplní, nebude z toho mít žádný problém. Ale pozor, tady se vám nevyplatí hrát mrtvého brouka, protože když nebudete na výzvy reagovat, tak vám soud může dát firmu do likvidace! 

Pokuty v praxi nepadají. Neumím si tedy představit, že by se kontrolovali podpisy na účetních závěrkách. Nehledě na to, že by většina účetních závěrek, co je ve sbírce listin podaná, byla neplatná. 🙂

Nicméně chcete-li mít vše cimprlich, čtěte dále!

Co je to elektronický podpis?

Elektronický podpis je forma oficiálně ověřeného podpisu, v podstatě je to alternativa toho, kdybyste přišli na úřad s občanským průkazem a před nimi dokument podepsali. Zařídit si jej můžete na České poště, přes portál eIdentity nebo přes První certifikační autoritu. Důležité je si vyřídit takový podpis, který nejen nahradí váš vlastnoruční, ale také je považován za platný elektronický podpis, který je uznáván úřady. Zpravidla se platí elektronický podpis na 1 rok a stojí okolo 500 Kč na rok

Důležitou výhodou kromě podepisování je i to, že dokument se po podepsání elektronickým podpisem uzavře a již nebude není možné upravit. Toto zabezpečení chrání dokument před podvodníky a jinými. Elektronický podpis tak může najít využití i na důležitých smlouvách a dokumentech.


Za mě rozhodně doporučuju si elektronický podpis zařídit. Sice je ve Sbírce listin mnoho účetních závěrek bez podpisu, ale nevidím důvod proč si zbytečně zakládat na potenciální pokutu, když navíc elektronický podpis můžete využít i na jiné dokumenty a tím dokumenty zabezpečit :-).