Search
Close this search box.

Registr skutečných majitelů

pexels-pixabay-273250

Možná jste zaznamenali něco o schválení Zákona o evidenci skutečných majitelů, který je účinný od 1.6.2021 a upravuje podmínky pro Registr skutečných majitelů, ale nejste si jistí, jestli jste něco nezaspali? Tak čtěte dále! 🙂

Co je to registr skutečných majitelů?

Jedná se o oficiální a částečně veřejný rejstřík spravovaný ministerstvem spravedlnosti. Již dříve existoval podobný rejstřík, který většina podnikatelů ignorovala, protože i když bylo zapsání do něj povinné, z nezapsání nevyplývaly žádné sankce. Nicméně tento nový registr skutečných majitelů vznikl v důsledku implementace evropské směrnice z roku 2015 a sankce už se nám tu objevují. Účelem rejstříku by měla být transparentnost organizační struktury firem, boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Pro většinu z nás to zní poněkud vzdáleně, nicméně se to týká opravdu všech právnických osob.

Které firmy mají povinnost uvádět skutečné majitele?

V tomto registru musí být uvedeni skuteční majitelé všech firem zapsaných v obchodní rejstříku – tzn. společností s ručením omezeným, akciových společností nebo komanditních společností. Dále se tato povinnost týká také družstev, společenství vlastníků jednotek, svěřenských fondů, obecně prospěšných společností, nadací, spolků, zapsaných ústavů a jiných neziskových organizací.

Kdo je vlastně ten skutečný majitel?

Za skutečného majitele právnické osoby je považována fyzická osoba (občan), která má přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na chod společnosti. To může nastat podle zákona v těchto situacích:

  • více než 25 % hlasovacích práv a to buď sama nebo dohromady s jinými osobami se kterými je ve shodě;
  • podíl na základním kapitálu společnosti větší než 25 %;
  • náleží jí aspoň 25 % zisku

Skutečným majitelem je pak každý, kdo splňuje alespoň jedno z těchto kritérií. 

U neziskových organizací a svěřenských fondů je skutečným majitelem zakladatel nebo svěřenský správce, případně osoba pověřená dohledem nad takovou organizací. 

Jaké informace musíte uvést v evidenci?

O skutečných majitelích musí každá firma do evidence uvést tyto údaje:

  • jméno a příjmení;
  • adresa bydliště;
  • státní příslušnost;
  • datum narození a rodné číslo;
  • údaj o podílu na hlasovacích právech/zisku/podílu základního kapitálu.
Jak zapíšu tyto údaje do evidence?

Většiny se bude naštěstí! týkat automatický zápis. V případě, že bude skutečný majitel dostatečně zjevný z obchodního rejstříku, dojde k automatickému propsání těchto údajů do evidence skutečných majitelů. Takže pokud mají společníci vaší s.r.o. podíly větší než 25 %, tak se nemusíte o zápis do této evidence starat.

Říkáte si, koho se netýká? Půjde nejspíše o společnosti, jejichž společníkem je jiná právnická osoba. Jelikož skutečným vlastníkem může být pouze fyzická osoba a v obchodním rejstříku je zapsaný právnická osoba, systém ji automaticky nepropíše.  

Pokud se vás tato situace netýká nebo potřebujete údaje změnit, tak je možné provést zápis do této evidence pouze skrze soud nebo notáře. Soud má na zápis neomezenou lhůtu, naopak notář má na zápis do evidence 3 dny a lze očekávat, že služby notářů budou levnější. 

Někteří z vás byli zapsání již v původní evidenci skutečných majitelů. Zde by mělo dojít k automatickému přenosu dat ze staré evidence do nové evidence. 

Co se stane, když tyto údaje v evidence nebudou?

Když vás soud vyzve k doplnění nebo úpravě informací a vy je do 15 dnů nedoplníte, může vám stát uložit pokutu až 500.000 Kč.

Bude evidence veřejná?

Evidence bude veřejná pouze částečně, v podstatě se běžní lidé z této evidence o vás dozví stejné informace jako z obchodního rejstříku. Kompletní informace budou moci vidět  například zadavatelé veřejných zakázek (obce, stát), soudy nebo finanční úřad.


Podle mě se většina z vás nemá vůbec čeho bát. I kdyby úřady přišly na nějaké nesrovnalosti – pokud je hned doplníte, nic vám nehrozí 🙂