Search
Close this search box.

Oznámení při prodeji nemovitosti

oznámení

O tom, kdy lze osvobodit prodej nemovitosti jsme se již bavili. V rámci rekapitulace, jsou čtyři podmínky. Pokud nesplníte první tři, tak už vám zbývá poslední záchranné lano v podobě čtvrté:

3 základní podmínky:

  • prodej rodinného domu nebo bytu, kdy nebyl splněn časový test bydlení po dobu 2 let bezprostředně před prodejem
  • prodej nemovitosti nabyté před 31.12.2020, kdy nebyl splněn časový test 5 let vlastnictví
  • prodej nemovitosti nabyté po 1.1.2021, kdy nebyl splněn časový test 10 let vlastnictví

záchranné lano:

  • Obdržené příjmy reinvestujete do vlastní bytové potřeby. 
Co to je ta vlastní bytová potřeba?
  • výstavba bytového, rodinného domu nebo bytu, jednotky sloužící k bydlení
  • nákup pozemku, na kterém bude zahájena výstavba 
  • nákup bytového, rodinného domu nebo rozestavěné stavby, jednotky sloužící k bydlení
Do kdy musím peníze reinvestovat?

Minimálně rok před prodejem nebo maximálně rok po prodeji.

Prodali jste nemovitost v roce 2023 za 2 miliony Kč. Pokud jste 2 miliony prokazatelně vynaložili na vlastní bytovou potřebu v roce 2022 , 2023 nebo 2024, máte osvobozeno.

A to je vše?

Ne, to nejdůležitější! Nesmíte o tom zapomenou informovat finanční úřad! A to na předepsaném jednoduchém formuláři

Do kdy?

Zde platí stejný termín jako pro podání daňového přiznání. V papírové formě do 2. dubna 2024, elektronicky s datovou schránkou do 2. května 2024.

A co když oznámení nepodáte?

Povinnost podat oznámení je jednou ze samotných podmínek pro osvobození. Pokud tedy do konce zákonné lhůty oznámení nepodáte, tak vám sice žádné pokuty nehrozí, nemůžete ale použít osvobození. Proto raději včas podat. 😉


Pokud v tom stále plavete a nevíte, zda se povinnost oznámení příjmů týká právě vás nebo jak jej vyplnit, neváhejte se ozvat, společně si s tím poradíme.