Ozdravný balíček: Změny v dani z příjmů od roku 2024

pexels-pixabay-40568

Termín “ozdravný balíček” jste už určitě v médiích slyšeli. Ale jaké konkrétní změny balíček obsahuje a které se budou týkat právě vás? Na to se podíváme právě v tomto článku 🙂 Balíček zatím ještě neprošel celým legislativním procesem. O schválení a změnách oproti návrhu vás budu informovat. 

Zvýšení sazby daně z příjmu firem na 21 %

Asi největší změnou je zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob na 21 %. Příjmy z roku 2023 budete na jaře ještě danit dosavadními 19 %. 

Snížení limitu pro 23% zdanění příjmů fyzických osob

Základní sazba daně z příjmů zůstává tedy stále 15 % se druhým pásmem 23 % (dříve solidární daň). Změny se ale týkají právě limitu, od kterého musíte své příjmy danit vyšší sazbou 23 %. Doteď je tato hranice 4násobek roční průměrné mzdy (pro rok 2023 se jedná o částku 1.935.552 Kč). Nově se hranice pro vyšší zdanění snižuje na pouze 3násobek roční průměrné mzdy. Tento limit pro rok 2024 bude ve výši 1.582.812 Kč. 

Zrušení či omezení některých slev na dani z příjmů
  • zrušení – sleva na studenta – do roku 2023 si studenti (SŠ, VŠ) mohli uplatnit slevu ve výši 4.020 Kč
  • zrušení – školkovné – do roku 2023 si rodiče mohli uplatnit slevu v maximální výši 17.300 Kč
  • omezenísleva na manžela/manželku – nově podmínka, že se manžel/manželka musí starat o dítě do 3 let věku plus zůstává podmínka, že si vaše polovička může za rok vydělat maximálné 68.000 Kč (mateřská se počítá do limitu, rodičovský příspěvek se nepočítá do limitu)
Firemní auta

V médiích poměrně často zmiňovaný je i limit 2 milionů Kč pro firemní osobní auta. Samozřejmě vám nikdo nezakazuje si koupit dražší vůz. Omezení bude v podobě limitů pro odpisy a pro plátce DPH i v limitu pro odpočet DPH při jeho pořízení. Prakticky se vám budou počítat odpisy jen z 2 milionů Kč, i když bude pořizovací cena bez DPH třeba 3 miliony Kč. Obdobně to bude fungovat i u plátců DPH. Maximální odpočet DPH z pořízení auta bude 420.000 Kč. Neuplatněná část vám půjde do nedaňových nákladů.

Další novinky

Dochází také ke zrušení možnosti daňově uplatnit tiché víno jako dar pro klienty, a to i do limitu 500 Kč/dar. Nově se bude jednat o daňově neuznatelný náklad na reprezentaci. Takže šup šup ponadělovat ještě letos. 🙂 

Vláda omezí i výhry z tombol a hazardních her, aktuálně se výhry nemusí danit až do výše 1 milionu Kč. Od roku 2024 se tento limit sníží na 50 000 Kč.


Nakonec bych ráda připomenula, že se tyto změny týkají až roku 2024. Při podávání přiznání na jaře 2024 za rok 2023 se vás tak ještě týkat nebudou. 🙂

Ozdravný balíček obsahuje i další významné změny, které by vás mohly zajímat. Jedná se třeba o změny v oblasti daně z přidané hodnoty nebo změny v oblasti zaměstnávání dohodářů, o kterých se dočtete v dalších článcích na blogu. Pokud si nejste jisti, jak vás tyto změny zasáhnou, neváhejte se ozvat. Určitě spolu přijdeme na to, na co si dát pozor. 🙂