Search
Close this search box.

OSVČ: Nemocenské pojištění

nemocenské

Jste OSVČ a uvažujete, co je to to nemocenské pojištění a jak se liší od důchodového a zdravotního pojištění? Tak pokračujte ve čtení! Podíváme se na to, jak nemocenské funguje a jaké podmínky musíte splňovat, aby jste dosáhli na nemocenské dávky. 

Co je to nemocenské pojištění?

Jedná se o dobrovolné pojištění, které si může OSVČ platit spolu s klasickým sociálním pojištěním Správě sociálního zabezpečení. Placením tohoto pojištění vám vzniká nárok na nemocenskou, mateřskou, otcovskou (péče o dítě po narození) nebo na dlouhodobé ošetřovné blízké osoby. 

Kolik vás to bude stát?

Nemocenské pojištění se platí měsíčně. Částka se vypočítá jako 2,1 % měsíčního základu pro nemocenské pojištění (tento základ najdete v Přehledu OSSZ za minulý rok). Minimální měsíční základ pro rok 2021 je 7.000 Kč, tedy minimálně je nemocenské 147 Kč měsíčně. Na nemocenské pojištění si ale můžete platit i více, hlavní výhodou je to že pak máte nárok na vyšší dávky. Ale ani tady to nejde do nekonečna, maximální částka, která můžete platit je 373 Kč měsíčně.

Jaké jsou dávky a podmínky dosažení na ně?
Nemocenská

Pro dosažení nároku na nemocenskou si musí OSVČ platit nemocenské pojištění nejméně 3 měsíce před vznikem pracovní neschopnosti. Ta musí trvat nejméně 14 dní, až po těchto 2 týdnech začne OSVČ dostávat nemocenskou. Pracovní neschopnost může být způsobena nemocí nebo karanténou a podnikatel nesmí v jejím průběhu vykonávat výdělečnou činnost. Výše nemocenské závisí na její délce:

  • 60 % denního vyměřovacího základu od 15. do 30. kalendářního dne
  • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. do 60. kalendářního dne
  • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne

Denní vyměřovací základ = měsíční vyměřovací základ * počet měsíců kdy nemocenské pojištění platil / počet dní za které bylo nemocenské pojištění placeno

Např.) OSVČ platil celý rok 2020 nemocenské pojištění, měsíční vyměřovací základ měl 25.000 Kč.

Denní vyměřovací základ = (25.000 x 12) / 366 = 819,67  Kč/den 

Denní vyměřovací základ je pak ještě upravován, přesný výpočet najdete na stránkách OSSZ. Tento výpočet je jen orientační. 

Peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská)

Pro dosažení na mateřskou si musí maminka platit nemocenské pojištění alespoň 9 měsíců v posledních 2 letech a zároveň alespoň 6 měsíců v posledním roce. Opět platí, že OSVČ nesmí v průběhu pobírání příspěvku pracovat. Výše mateřské je 70 % denního vyměřovacího základu denně po dobu 28 týdnů (6 – 8 týdnů před porodem a 22-20 týdnů po porodu). Po těchto 28 týdnech má každá žena nárok na rodičovský příspěvek (v roce 2021 je ve výši 300 000 Kč, které si můžete vybrat postupně během 8-43 měsíců). Další informace o mateřské najdete na stránkách OSSZ

Otcovská 

Tatínci to mají v podmínkami jednodušší, stačí, když si budou platit nemocenské pojištění 3 měsíce před nástupem. V jejím průběhu nesmí vykonávat výdělečnou činnost. A její výše se určuje stejně jako u mateřské. Pro další informace se podívejte na stránky OSSZ

Dlouhodobé ošetřovné

Tuto dávku můžete pobírat pokud se staráte o blízkou nemocnou osobu. Dostanete 60 % denního vyměřovacího základu denně a dávku můžete pobírat maximálně 90 dní. Další podmínkou je, že si musíte předtím platit nemocenské pojištění nejméně 3 měsíce před začátkem pobírání dávky.

Jaké jsou alternativy?

Klasické nemocenské pojištění má alternativy u komerčních pojišťoven, které bývá na principu vyplácení nemocenské dříve, než po 14 dnech pracovní neschopnosti. Parametry pojištění si většinou můžete flexibilně s pojišťovnou domluvit podle vašich potřeb. Nevýhodou ale bývá, že soukromá pojišťovna chce také znát vaše výše příjmů a vyplácí jen nemocenské, ale ne mateřskou nebo otcovskou

Vyplatí se vám?

Nemocenské pojištění není povinné a spoustě lidí se nevyplatí. Je vhodné se zamyslet, jak často býváte (a jak dlouho) nemocní, jestli plánujete založit vlastní rodinu a nebo jestli máte ve svém okolí blízkou osobu, o kterou se budete muset dlouhodobě intenzivně starat. Dále si zhruba spočítat váš vyměřovací základ, ať víte, o jak vysoké denní náhradě přemýšlíte. Na stránkách Ministerstva práce jsou dispozici tabulky pro výpočet výše jednotlivých dávek pro rok 2021. Je důležité vzít v potaz i fakt, že během pobírání dávky nebudete moci vykonávat činnost. A v neposlední řadě nezapomeňte na administrativu, kterou s vyřízením dávky budete míti. Z praxe mohu říci, že bych nemocensky pojištěné OSVČ napočítala na prstech jedné ruky. 🙂