Search
Close this search box.

Novinky v uplatnění daňových ztrát

daňových ztrát

Příliš se vám letos nedařilo a dokonce jste se dostali do ztráty? Můžete využít uplatnění daňových ztrát pro vrácení daně z let minulých i pro snížení daně v letech budoucích! Jak to funguje?

Co je daňová ztráta?

Pokud byly vaše daňově uznatelné náklady letos vyšší než výnosy, tak vám s největší pravděpodobností vznikla daňová ztráta. Proč zdůrazňuji daňově uznatelné náklady? Někdy můžete být ve ztrátě účetní, ale ne v ztrátě daňové. Rozdíl vám mohou udělat náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, platby pokut a penále, některé sociální náklady (Multisportky, stravenky, nedoplácí-li si je zaměstnanci) atd. … Tyto náklady jako podnikatel sice vnímáte správně jako náklad, ale tím, že není daňově uznatelný, nepromítne se vám do finálního výpočtu základu daně, a tedy do finální daňové ztráty. Nejjednodušší bude mrknout do přiznání. U fyzických osob ztrátu naleznete na ř. 61, u firem ř. 220.

Jak můžu daňovou ztrátu využít?

Daňovou ztrátou si můžete snížit daně v následujících 5ti letech, ale nově také ve dvou minulých. 

Klasicky můžete daňovou ztrátu uplatnit v 5ti nadcházejících letech, tj. 2021, 2022, 2023, 2024 nebo 2025. Tuto ztrátu můžete uplatňovat, najednou nebo postupně. Nezvládnete-li ji vyčerpat, tak propadne. Nikdy se využitím ztráty nemůžete dostat do situace, že byste si vytvořili další ztrátu, vždy se dostanete maximálně na základ daně nula. 🙂 

Novinkou je její zpětné využití. To v praxi znamená, že ztrátu z roku 2020 můžete uplatnit dodatečným daňovým přiznáním za roky 2018 a 2019. Opět se jedná o jednu z podpor ze strany FÚ skrz COVID. K čemu je to dobré? Pokud jste byli v minulých letech v daňových ziscích a platili daň, FÚ vám část této zaplacené daně (nebo i celou) na základě opravných přiznání ihned vrátí. Je to v podstatě forma, jak do firem dostat peníze ihned, pokud se jim v minulých letech dařilo, ale v roce 2020 se vzhledem k celosvětové pandemii ocitli ve ztrátě.

Nemá to nějaký háček?

Má – ostatně vždy se nějaký najde. 🙂

Obecně platí, že daň z příjmů je možné ze strany FÚ vyměřit 3 roky. Nicméně v realitě je to lehčeji pochopitelné jako 3 + 1 let. Pokud vám přijde kontrola v roce 2024, tak otevře zpět 3 roky, tj. 2023, 2022 a 2021. Jenže v roce 2021 podáváte přiznání za rok 2020, a tak se dostane i tam. No a co když v roce 2020 v přiznání použijete jako “daňový náklad” ztrátu z minulých let (např. z roku 2016?). Kontrola přeci musí mít možnost se podívat i na tuto ztrátu, ne? Když jí podnikatel ovlivňuje daň v roce 2020, který kontrolují. Může je zajímat, zda byla tehdy ztráta vypočtena “správně”. A proto je zvláštní pravidlo, že se kontrola může podívat zpět až do roku, kdy ztráta vznikla. Ve výše zmíněném případě může tedy případná kontrola otevřít všechny roky až do roku 2016. 

Co z toho vyplývá. Vznikne-li vám daňová ztráta, jsme na pravidle 8 + 1 let. Tato ztráta totiž prodlužuje možnost kontroly až o 5 let.

Novinka od roku 2021.

Ano a jedná se o další novinku. Je totiž možné se daňové ztráty vzdát. Toto vzdání se ztráty se týká poprvé roku 2020. Ve lhůtě pro řádné podání přiznání (1.4. papírově, 3.5. elektronicky) se můžete vzdát ztrát z let minulých i z roku 2020, s tím, že se můžete vzdát například jen malé ztráty z roku 2020 a “ponechat” si větší ztrátu z roku 2019. Vzdáním se ztráty z roku 2020 ukončíte možnost ji dál využít, ale také zkrátíte finančnímu úřadu dobu, po kterou můžou zkontrolovat vaše účetnictví o 5 let (bez vzdání se by měli možnost provést kontrolu roku 2020 až do roku 2029, ale se vzdáním mají tuto možnost jen do roku 2024). 

Pokud tuto možnost využijete, je nevratná. Zatím neexistuje standardizovaný formulář a ani se toto rozhodnutí “nezatrhává” nikde v samotném přiznání. Pokud jsem tedy u některého z klientů této možnosti využila, poslali jsme na FÚ volnou žádost. 

Zajímavost na konec

A jak je to v případě, že ztrátu využiji zpětně? Pokud se rozhodnete podat opravné přiznání za některý z minulých dvou let (letos za roky 2018 a 2019), i tak se můžete budoucího uplatnění ztráty vzdát. To znamená, je mnohem logičtější využít ztrátu zpětně a práva do budoucna se vzdát, než čekat s uplatněním do následujících let.

A co si myslím já?

Pokud máte řádně vedené účetnictví, kontroly bych se nebála. Pokud FÚ otevře nějaké období, musí ho také celé zkontrolovat. To znamená, že FÚ často při kontrole otevírá období postupně. Nezjistí-li problém, nemají důvod otvírat celých 8 let! Protože by také museli vše projít a uzavřít. Obecně tedy doporučuji. Je-li ztráta vysoká a nelze-li ji uplatnit zpětně, ponechte si ji pro budoucí roky. Je-li ztráta nízká a nelze-li ji uplatnit zpětně, zvažte vzdání se, ať máte dříve pokoj. 🙂 Obecně za nízkou ztrátu považuji ztrátu např. do 50ti tisíc. Nicméně každý máme hranici jinde!