Search
Close this search box.

Měsíční vs. kvartální plátce DPH

plátce

V prosincovém přiznání k DPH máte možnost změnit své období pro podávání přiznání k DPH v následujícím roce. Jaké jsou podmínky a výhody obou variant? 

Měsíční plátce

Je to takový základní a nejrozšířenější typ plátcovství. Daňové přiznání k DPH podáváte za každý měsíc, vždy do 25. dne následujícího měsíce. Stejný termín je i pro placení DPH. 

Po registraci k DPH se automaticky stanete měsíčním plátcem. Nemáte na výběr. Kvartálním plátcem se lze stát až po nějaké době a za určitých podmínek, jak vysvětlím níže.

Kvartální plátce

Finanční úřad nabízí malým a spolehlivým plátcům DPH možnost podávat přiznání, a tím pádem i platit DPH v delších časových intervalech 4x do roka. Na podání přiznání je pak opět 25 dní po konci čtvrtletí, za které je (25.4. za 1Q, 25.7. za 2Q, 25.10. za 3Q a 25.1. za 4Q).

Kvartálním plátcem se ale nemůže stát každý:
    • váš obrat nesmí v uplynulém kalendářním roce přesáhnout 10 milionů Kč,
    • nesmíte být vedeni jako nespolehlivý plátce (nedlužíte na DPH, můžete si ověřit na registru plátců DPH),
  • nemůžete se stát kvartálním plátcem v roce registrace k DPH, ani v následujícím roce – letos se tedy poprvé mohou kvartálními plátci DPH na rok 2022 stát poplatníci, kteří jsou plátci DPH z roku 2020 a dřívějšího (2020 vznik, 2021 nelze, 2022 lze),
  • nesmíte být skupinovým plátcem – skupinoví plátci jsou jen obrovský firmy, to se vás s 99 % spolehlivostí netýká. 🙂 
Výhody vs. nevýhody

Zde bych zdůraznila, že trochu jinak na tom budou plátci DPH fyzické osoby a právnické osoby.

Pro fyzické osoby totiž platí, že opravdu mohou agendu, kterou byly zvyklé řešit doteď měsíčně, řešit čtvrtletně. Pokud tedy nemáte přehršel dokladů a zvládnete v kvartálu udržet pořádek, nevidím problém v přejití na kvartální plátcovství. 

Naopak u právnických osob se v samotné administrativě až tolik nemění. Proč? I když jste kvartální plátci, kontrolní hlášení máte povinnost podávat i nadále měsíčně. Klasický český paskvil. Pro právnické osoby tedy jedinou výhodu spatřuji v možnosti odsunutí plateb DPH na později. Tj. lze si lépe hrát s firemním cash flow. 🙂 Zcela naopak nevýhodu spatřuji u klientů, kteří mívají často vratky na DPH (stavebnictví, ubytování, restaurace). V tu chvíli své peníze uvidíte o hezkou řádku měsíců později, než jste byli zvyklí.


Pokud vám něco není jasné, stačí se mi ozvat a případně to můžeme probrat na konzultaci. 🙂