Search
Close this search box.

Izolačka

izolačka

Karanténa se může týkat v dnešní době každého z nás. Vláda se snaží motivovat zaměstnance, aby hygieně pravdivě nahlašovali své kontakty a proto byla zavedena opět tzv. izolačka s platností od 23.12.2021-28.2.2022. 

 Jak izolačka funguje?

Pokud bude nařízena vašemu zaměstnanci karanténa či izolace, tak nejen že musí zůstat doma, ale po tuto dobu mu budete vyplácet náhradu mzdy, která je jen 60 % mzdy.

Izolačka je pak příspěvek ve výši až 370 Kč za každý den (včetně nepracovních dní). Zaměstnanec dostane k náhradě mzdy tento příspěvek po dobu prvních 14 dní karantény. Nárok na tento příspěvek mají ti zaměstnanci, kteří měli nařízenou karanténu v období platnosti izolačky, tj. od 23.12.2021. Jelikož schválení izolačky bylo později, než vláda avizovala, tak nárok na izolačku mají i ti zaměstnanci, kterým vznikla karanténa 30.11. a později a trvala minimálně do 23.12.2021. Což bude minimum lidí.

Tento příspěvek pak nepodléhá odvodům ani dani z příjmů. Na tento příspěvek nemají nárok zaměstnanci, kteří po dobu nařízené karantény pracovali z domu.

Jak to funguje pro zaměstnavatele?

Česká správa sociální zabezpečení má informace od lékaře o karanténě vašeho zaměstnance. Vám tak stačí, když výši izolačky odečtete od platby sociálního za ten měsíc, ve kterém má zaměstnanec karanténu. A tento odpočet uvedete v měsíčním Přehledu o výši pojistného. Pokud by jste nestihli izolačku od platby odečíst, tak na to máte až 3 měsíce. Zjednodušeně peníze, co vyplatíte zaměstnanci, si odečtete od odvodu sociálního pojištění. Takže vás jako zaměstnavatele tento příspěvek nic nestojí.

Výše izolačky, tradičně, nejde spočítat jednoduše – doporučuji využít kalkulačku od Ministerstva práce a sociálních věcí. 


Určitě se jedná o jednodušší příspěvek – jediná zapeklitost je ve výpočtu výše příspěvku. Svým klientům se vším samozřejmě pomůžu a vše vyřídím. Pokud byste měli další dotazy nebo chtěli poradit, stačí se ozvat. 🙂