Vyberte stránku

Mnoho zaměstnanců v dnešní době pracuje na dálku, ať už z důvodu vzdálenosti od pracoviště, nemoci nebo vlastní volby. Zaměstnavatelům se tato varianta také často zdá příjemnější. A to hlavně protože nabývají dojmu, že pokud zaměstnanec pracuje z domova, tak ušetří na nákladech na nájem, elektřinu, vodu nebo topení. Naopak zaměstnanec může mít ve spojení s home office tyto náklady vyšší. 

Novela zákoníku práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novelu zákona, která nově bude upravovat právě statut home office. V této novele by se dle dostupných informací měli ukotvit specifická práva a povinnosti zaměstnance, ale i zaměstnavatele při tzv. práci na dálku. Podle připravované nové verze zákoníku práce, by se home office měl řídit psanou dohodou o práci na dálku mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tato dohoda by měla obsahovat všechny důležité informace o průběhu práce z domova. Vždy musí být uvedeno odkud bude zaměstnanec pracovat, jakým způsobem bude mít rozvrženou pracovní dobu nebo rozsah práce vykonávané z home office. 

Zaměstnanec má mít podle novely také nárok na paušální náhradu nákladů právě na elektřinu, vodu, topení a další. Minimální výše této náhrady by měla být 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce. Výše náhrady se pak má každý rok měnit, nové sazby Ministerstvo plánuje zveřejňovat vždy na začátku kalendářního roku.

Dle vyjádření ministra práce a sociálních věcí by měla být tato připravovaná novela Zákoníku práce platná od 1.1.2023. Nicméně stále je zákon v přípravné fázi a schválený není. O novinkách a schválení novely vás budu informovat v tomto článku, který budu dle nově dostupných informací pro vás aktualizovat. 🙂