Search
Close this search box.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

nemovitosti

V září 2020 poslanci zrušili daň z nabytí nemovitosti. Pokud si koupíte nemovitost, nově vás její pořízení stojí pouze výši kupní ceny! V případě, že jste daň za nemovitost pořízenou po 1.12.2019 již zaplatili, zažádejte si o její vrácení jednoduchým formulářem visícím na stránkách Finanční správy. Žádost podejte fyzicky podepsanou na podatelnu finančního úřadu nebo poštu. Pokud máte zřízenou datovou schránku nebo elektronický podpis, doporučuji v této covidové době využít elektronickou cestu podání. 

Změny plynoucí ze zrušení 

I zde platí klasické pravidlo, že nic není zadarmo. 🙂

První kompenzací zrušení této daně je prodloužení tzv. časového testu pro daň z příjmu u nemovitostí, a to z 5 let na 10 let. Dosavadní časový test znamená, že pokud koupíte např. 1.12.2020 dům, ve kterém nebudete sami bydlet. Pokud dříve, než za 5 let jej prodáte (tedy dříve než 1.12.2025), musíte finančnímu úřadu zaplatit daň 15 % z rozdílu mezi prodejní a kupní cenou. A právě tato lhůta se prodlužuje na 10 let. Nové pravidlo začíná platit u nemovitostí pořízených po 1.1.2021.

Dalším kompenzace se týká hypoték na bydlení uzavřených po 1.1.2022. Pokud plánujete pořízení domu či bytu na hypotéku v roce 2022, bude vás zajímat, že nově budete moci odečíst od základu daně z příjmu zaplacené úroky bance pouze do výše 150 000 Kč ročně. Současný limit je dvojnásobný, tj. 300 000 Kč ročně. V případě, že plánujete koupi domu či bytu k vlastnímu bydlení na přelomu let 2021 a 2022 na hypotéku, kdy by roční úroky měly přesahovat 150 000 Kč, doporučuji hypotéku sjednat zavčasu.