Search
Close this search box.

Termíny daně z příjmu pro OSVČ

termíny

Během jarních měsíců je nejčastějším dotazem mých klientů “Do kdy musíme mít hotovo?”. 🙂 Je to důležitý dotaz nejen skrz deadline pro podání přiznání a přehledů, ale i skrz platby daní a pojistného.

Přiznání pro FÚ

Zjednodušeně bych řekla, že jsou 3 termíny, kdy lze podat přiznání k dani z příjmu:

Termín

Období pro podání přiznání

Termín pro platbu daně

běžný

1.1. – 2.4.2024

2.4.2024

běžný prodloužený

3.4. – 2.5.2024

2.5.2024

podává daňový poradce

3.5. – 1.7.2024

1.7.2024

První dva termíny jsou v rámci zákonné lhůty a můžete si libovolně zvolit. Nejzazší termín je speciální případ, kdy je potřeba podepsat plnou moc daňovému poradci, který následně podává firemní přiznání svým jménem a svou datovou schránkou. Cena tohoto “odkladu” platby daně se pohybuje okolo 5 tisíc Kč. 

Přehledy na ZP a OSSZ

Ve chvíli, kdy si zvolíte, kdy chcete podat přiznání, lze se rozhodnout, kdy podat přehledy na zdravotní a sociální pojištění. Přehledy musí být podány nejpozději do 1 měsíce od podání přiznání. A uhrazeny do 8 dní od podání. 

Umíte si tedy představit, že kombinací, kdy lze přiznání a přehledy podat, je opravdu mnoho. Obecně volte dle preference, kdy chcete daň a nedoplatky uhradit. 

Přeplatky 

Může nastat i situace, že vám na dani či pojistném vznikne přeplatek. Zde se ovšem významně liší termíny, kdy vám bude navrácen. A to dle instituce a termínu, kdy jste přiznání nebo přehled podali.

Termín Podáno v období Termín pro vrácení přeplatku
přiznání

1.1. – 2.4.2024

2.5.2024

přiznání

3.4. – 2.5.2024

3.6.2024

přiznání

3.5. – 1.7.2024

1.8.2024

přehled zdravotní pojištění

1.1. – 1.7.2024

do 30 dní od podání

přehled sociální pojištění

1.1. – 1.7.2024

do 30 dní od podání

Zálohy na daň z příjmu pro FÚ

Načasování podání má vliv nejen na platbu daně a pojistného, ale i následných záloh. Nejsložitější je to asi u daně z příjmu. Zálohy platí OSVČ, jejichž poslední známá daň byla vyšší než 30 tisíc Kč. Dle výše daně pak platí zálohy pololetně, či kvartálně.

Typ Termín Poslední známá daň
pololetní

15.6. a 15.12.

30 – 150 tisíc Kč

kvartální

15.3., 15.6., 15.9. a 15.12.

nad 150 tisíc Kč

* pokud datum připadne na víkend, posouvá se splatnost na první následující pracovní den

U prvních dvou běžných termínů platby daně je první záloha splatná v červnu. U nejzazšího termínu s daňovým poradcem je oddálená nejen samotná platba daně, ale i první záloha. A to buď na 15.9. v případě kvartálních záloh, nebo na 15.12. v případě pololetních záloh.

Termín Termín pro platbu daně Termín platby první zálohy
běžný

2.4.2024

17.6.2024

běžný prodloužený

2.5.2024

17.6.2024

podává daňový poradce

1.7.2024

16.9.2024 nebo 16.12.2024

Zálohy na ZP a OSSZ

Výše záloh se mění meziročně a je potřeba si hlídat, že vždy od ledna platíte zálohy alespoň minimální. Na základě podaných přehledů se vám pak i vypočítají zálohy, které budete platit do podání přehledů další rok. V podstatě na základě loňských příjmů aktualizujete své zálohy tak, aby vznikaly co nejmenší nedoplatky nebo přeplatky. Je podobné jako s fakturami za elektřinu, kdy vám dodavatel taky zvedne zálohy, když vaše poslední spotřeba byla vysoká. 🙂 

V případě podání přehledu na zdravotní pojišťovnu musíte zálohy upravit již za měsíc, kdy se podává přehled. V případě podání přehledu na sociální správu musíte zálohy upravit až od následujícího měsíce po podání přehledu.


Možností je mnoho a dopady do vašeho cash flow mají obrovské.

Obecně však eviduji 3 typy klientů. Můžete se tedy inspirovat:

  1. Ty, co chtějí mít vše zaplaceno hned a na žádné termíny nečekají. Podáváme vše hned, jak máme nachystáno a odsouhlaseno.
  2. Ty, co chtějí co nejvíce pooddalovat platby, ale nechtějí za to platit. Tj. přiznání se podává koncem dubna, splatnost daně je 2.5.2024. Přehledy podáváme koncem května a splatnost je na přelomu května a června. 
  3. Ty, co chtějí opravdu oddálit platby a zaplatí si odklad s daňovým poradcem. Tj. přiznání se podává koncem června, splatnost daně je 1.7.2024. Přehledy podáváme koncem července a splatnost je na přelomu července a srpna. 

Kdy chcete podat přiznání vy? 🙂