Search
Close this search box.

Termíny daně z příjmu pro firmy

termíny

Během jarních měsíců je nejčastějším dotazem mých klientů “Do kdy musíme mít hotovo?”. 🙂 Je to důležitý dotaz nejen skrz termíny pro podání přiznání, ale i skrz platbu daně z příjmu. 

Jsou 3 možné termíny, kdy lze přiznání podat a daň z příjmu platit. A je jen na vás, jaký termín zvolíte:

Období pro podání přiznání Termín pro platbu daně
běžný

1.1. – 2.4.2024

2.4.2024

běžný prodloužený

3.4. – 2.5.2024

2.5.2024

podává daňový poradce

3.5. – 1.7.2024

1.7.2024

Správným načasováním si můžete oddálit platbu daně. První dva termíny jsou v rámci zákonné lhůty a můžete si libovolně zvolit. Nejzazší termín je speciální případ, kdy je potřeba podepsat plnou moc daňovému poradci, který následně podává přiznání svým jménem a svou datovou schránkou. Cena tohoto “odkladu” platby daně se pohybuje okolo 5 tisíc Kč.  

Zálohy na daň 

Načasování podání má vliv nejen na platbu daně, ale i následných záloh na daň. Zálohy platí firmy, jejichž poslední známá daň byla vyšší než 30 tisíc Kč. Dle výše daně pak firma platí zálohy pololetně, či kvartálně.

Termín Poslední známá daň
pololetní

15.6. a 15.12.

30 – 150 tisíc Kč

kvartální

15.3., 15.6., 15.9. a 15.12.

nad 150 tisíc Kč

* pokud datum připadne na víkend, posouvá se splatnost na první následující pracovní den

U prvních dvou běžných termínů platby daně je první záloha splatná v červnu. U nejzazšího termínu s daňovým poradcem je oddálená nejen samotná platba daně, ale i první záloha. A to buď na 15.9. v případě kvartálních záloh, nebo na 15.12. v případě pololetních záloh.

Termín pro platbu daně Termín platby první zálohy
běžný

2.4.2024

17.6.2024

běžný prodloužený

2.5.2024

17.6.2024

podává daňový poradce

1.7.2024

16.9.2024 nebo 16.12.2024

Může se tedy stát, že pro firmu s napjatým cash flow, jejíž daň je například 140 tisíc Kč, se může jevit výhodně si za 5 tisíc Kč zaplatit odklad. Daň 140 tisíc Kč oddálí z 2.5.2024 na 1.7.2024. A první platbu zálohy na daň z příjmu oddálí z 17.6.2024 na 16.12.2024.

Naopak firma, která chce mít vše z krku a vyřízené, může mít podáno i zaplaceno třeba už v únoru. Každá firma je jiná a každé vyhovuje jiné načasování a jiné splatnosti. Proto si řekněte sami, jak to chcete zrovna vy. 🙂