Search
Close this search box.

Student OSVČ

student

Aktualizováno 5.4.2023

Mnoho studentů začíná se svým podnikání už během studia. Dle mého názoru se není absolutně čeho obávat a naopak bych řekla, že se stát snaží alespoň trochu začínajícím podnikatelům vyjít vstříc – např. pomocí nepovinných minimálních záloh na pojištění.

Založení živnosti 

Zakládání živnosti je úplně stejné jako u každého jiného podnikatele. Tomuto procesu jsem věnovala na blogu celou sérii, ke které bych jen dodala, že jako student prezenční formy studia budete mít vedlejší činnost. S kombinovaným nebo dálkovým studiem to není tradičně jen tak. Na zdravotním pojištění budete mít vedlejší činnost a na sociálním pojištění potom hlavní činnost.

Dálkové, kombinované Prezenční
Vedlejší činnost – zdravotní pojištění ano ano
Vedlejší činnost – sociální pojištění ano/ne* ano

* U sociálního pojištění a kombinovaného studia je situace maliko komplikovanější. Pokud studujete dálkově a váš roční zisk je pod tzv. rozhodnou částkou (v roce 2023: 96 777 Kč), tak si můžete vybrat jestli budete mít z pohledu sociálního pojištění živnost jako vedlejší nebo hlavní činnost. Jakmile váš roční zisk tuto částku překročí, je vaše živnost automaticky hlavní činností.

Při vyplňování registračních formulářů se v případě studia uvádí jako důvod pro vedlejší činnost: “nezaopatřené dítě”. Další omezení pro tuto vedlejší činnost je věk studenta do 26 let.

Protože jsem ve výše zmíněné sérii zmínila všechny hlavní informace, chtěla bych už pouze vypíchnout body, které vás mohou jako studenty zajímat:

  • zdravotní pojištění – první rok zálohy neplatíte, doplatíte vše jednorázově podle skutečnosti na jaře, následně vám budou vypočítány zálohy reflektující vaše skutečné příjmy, tzn. může se klidně jednat o zálohu jen třeba 230 Kč
  • sociální pojištění v případě vedlejší činnosti (prezenční forma studia) – první rok zálohy neplatíte, na jaře se vypočítá váš zisku (rozdíl příjmů a výdajů podle daňového přiznání) – bude-li v roce 2021 pod 85 058 Kč, neplatíte ani žádný jednorázový doplatek, bude-li nad tuto hranici, doplatíte opět jednorázově dle skutečnosti a následně vám budou vypočítány zálohy reflektující vaše skutečné příjmy
  • sociální pojištění v případě hlavní činnosti (dálková nebo kombinovaná forma studia) – platíte minimální zálohy platné v daném roce a to hned od prvního měsíce podnikání, v podstatě vás studium nikterak nezvýhodňuje od ostatních podnikatelů
  • na daňovém přiznání si můžete uplatnit slevu 335 Kč za každý měsíc studia (nárok doložíte oficiálním potvrzením o studiu)
  • při přechodu na a z vedlejší činnost to oznámíte formulářem (SP, ZP), který můžete podat papírově nebo podnikatelskou datovkou
Ukončení studia

Tady se nám začíná situace teprve zamotávat 🙂

Důležitý je důvod ukončení studiaodchod ze školy, nebo řádně ukončení složením státní závěrečné zkoušky. 

Odchod  Řádné ukončení
SP vedlejší v měsíci odchodu, hlavní od dalšího měsíce vedlejší v měsíci ukončení, hlavní od dalšího měsíce
ZP hlavní už v měsíci odchodu vedlejší v měsíci ukončení, hlavní od dalšího měsíce

Pokud ukončíte bakalářské studium a pokračujete na navazující magisterské, tak budet mít i po dobu prázdnin vedlejší činnost a nikde nemusíte nic oznamovat. V případě, že byste ukončili prezenční, ale navazující studium je kombinované – je situace trošku jiná. Pro zdravotní pojištění jen navazujete studium, pořád máte vedlejší činnost. U sociálního pojištění s odstudováním bakalářského studia budete mít hlavní činnost. 


Kdybyste si nebyli jisti, jak to tedy s těmi zálohami ve vašem případě je, obraťte se na mě, ráda poskytnu i jednorázovou konzultaci, při které tomu přijdeme na kloub. 🙂