Search
Close this search box.

Stravenkový paušál

food-4220382

Ráda bych jednoduchou formou vysvětlila médii omílaný stravenkový paušál, který dle mého přivítá většina z vás. Má být výhodnější pro zaměstnance, pro zaměstnavatele a i pro restaurace a bude alternativou ke stravenkám, které se jako takové zatím neruší. Komu tedy i nadále budou více vyhovovat klasické stravenky, určitě není problém u nich zůstat! 🙂

K dnešnímu dni můžete svým zaměstnancům přispět na stravování jen dvěma způsoby, které jsou daňově uznatelnými náklady – stravenkami nebo zajištěním závodního stravování

Nový stravenkový paušál představuje od 1.1.2021 třetí variantu, jak dostat k zaměstnancům “stravovací” benefit. Navíc s sebou nenese tolik administrativy a poplatků jako stravenky a ani se nemusí zřizovat jídelna. 🙂

Postup:

Zaměstnavatel se jednoduše rozhodne, v jaké výši chce svým zaměstnancům přispívat na stravování. Ideální by bylo k tomu sepsat směrnici – jednoduchý dokument, že od toho a toho dne se zaměstnancům přispívá v té a té výši tolik a tolik k měsíční mzdě ve formě stravenkového paušálu. Pro moje klienty mám k připravený vzor směrnice 🙂

Chytrý zaměstnavatel zvolí výši maximálně 75 Kč za odpracovaný den (to je takový, kdy zaměstnanec pracoval alespoň 3 hodiny z plánované směny). Tato výše není od boku střelená, jedná se o daňově uznatelný limit v roce 2021.

Tento limit peněžního příspěvku na stravování se (jako doposud u stravenek) určuje podle horní meze peněžního příspěvku na stravování při pracovní cestě pro státní zaměstnance, která trvá 5 – 12 hodin. Zaměstnavatel si potom může uplatnit maximálně 70 % této hodnoty. 

Tudíž v roce 2021:
Horní mez příspěvku na pracovní cestě na stravu 108 Kč
70 % 75,60 Kč
Osvobozeno od daně z příjmů a od odvodů do výše 75 Kč
Pokud si tedy představíme leden 2021:
Počet pracovních dnů  20 dní
Stravenkový paušál na 1 den 75 Kč
Vyplaceno zaměstnanci k jeho mzdě 1 500 Kč
Odvody a daň z příjmu ze stravenkového paušálu 0 Kč

Ve výsledku tedy zaměstnanci přilepšíte o 1.500 Kč “čistého”. Ministerstvo financí počítá s tím, že mnoho zaměstnavatelů, kteří dosud stravenky skrze administrativu a poplatky neřešilo, tento benefit zavede. Nemusíte se tedy bát jej ihned využít. Žádné prokazování, zda ty peníze zaměstnanci za jídlo opravdu utratili, nebude potřeba. 🙂

Pro stravenkový paušál budou platit stejná základní pravidla jako pro stravenky – zaměstnanec může dostat příspěvek jen za dny, které skutečně odpracuje. Jeho výše se tedy bude měsíčně měnit v závislosti na počtu pracovních dní, dovolenkových dní a marodících dní.

Na příspěvek formou stravenkového paušálu mají nárok zaměstnanci pracující nejen na hlavní pracovní poměr, ale také na DPP nebo DPČ, případně jednatelé. U těchto ostatních kategorií mimo HPP by měl mít již ve smlouvě rozvrh pracovní doby. Pro všechny, ale platí povinnost si vést evidenci docházky svých zaměstnanců.

Pro koho to tak úplně nemusí být výhodné:

Dosavadní praxe některých z vás může být taková, že nedáváte zaměstnancům benefitem stravenky za 70 Kč, ale například za 120 Kč. Zaměstnanci jsou na tuto výši zvyklí a vlastně je až tak nezajímá, jak to jako zaměstnavatel interně řešíte. Na stravenky ze svého nic doplácet nemusí. Vy si potom dáváte do nákladů maximálně 70 % z pracovní cesty viz výše, avšak nejvýše 55 % hodnoty stravenky. Zbylých 45 % je pro vás nedaňový náklad. Výhodou pro zaměstnance ale je, že nemusí řešit odvody ani daň z rozdílu, který dostávají “navíc”.

Pokud byste ale i nadále chtěli zachovat hodnotu stravenek pro své zaměstnance – aby neměli pocit, že se jim výši benefitů vlastně snižujete – tak u stravenkového paušálu narazíte na problém. Vše, co bude nad 75 Kč za odpracovaný den, bude podléhat odvodům i dani. Pokud byste tedy chtěli zachovat stávající hodnotu “příspěvku” např. 120 Kč, tak rozdíl mezi 75 Kč a 120 Kč, tj. 45 Kč bude pro zaměstnance v podstatě navýšení mzdy podléhající všem běžným odvodům a daním. 

Také jsem narazila na případ, kdy jsou zaměstnanci na překážkách – zaměstnavatel pro ně kvůli současné situaci nemá dostatek práce. V tomto případě nevzniká zaměstnancům nárok na stravenkový paušál. Pokud by, ale zaměstnavatel trval na vyplácení i tak, podléhá celý příspěvek daním a odvodům – je to stejné jakoby o tuto částku zaměstnancům navýšil mzdu.

Koho stravenkový paušál zaujal a bude ho chtít v lednových mzdách aplikovat, dejte vědět nejpozději při předávání podkladů k lednovým mzdám. Zároveň si zřiďte ve složce mezd jednoduchou tabulku, kde budeme evidovat zaměstnance, měsíce, počty odpracovaných dnů a výše vyplacených stravenkových paušálů. Tak ať v tom máme přehled a máme podklad pro případné kontroly. 🙂

Kdo by měl ještě nějaké dotazy, neváhejte mi napsat

Více informací v aktuálním článku na webu finanční správy.