Search
Close this search box.

Příspěvek až 200 tisíc na nový osobní elektromobil

pexels-screen-post-10029775

Patříte mezi fanoušky elektromobility a přemýšlíte nad pořízením nového elektro auta do svého podnikání? Pak vás tímto článkem snad potěším. Od března byl totiž spuštěn nový dotační program, díky kterému můžete čerpat podporu až 200 000 Kč na nový elektromobil. Pojďme se rovnou mrknout na to, oč jde a za jakých podmínek je možné příspěvek získat. 🙂

O co jde?

Jedná se o dotační projekt s názvem „Záruka Elektromobilita – I. výzva“ vypsaný ministerstvem průmyslu a obchodu. Za cíl si dávají podporu trhu s vozy na alternativní paliva, a to podporou pořízení jak bezemisních vozidel, tak i dobíjecích stanic.

Na co můžu čerpat dotaci?

Jak již bylo zmíněno, podporu lze čerpat na pořízení:

 • bezemisního automobilu
  • osobní (M1)
  • nákladní (N1 a N2 do 4,25t)

Pozor na to, že auto musí být nové či zánovní (najeto do 6 tisíc km a dodáno do 6 měsíců od prvního dne uvedení do provozu) a u osobáků nesmí být cena vyšší jak 1,5 milionu Kč bez DPH.

 • dobíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Tady zase pozor na to, že minimálně 2 roky nesmí být dobíjecí stanice přístupná pro veřejnost. 

Je také stanovena podmínka, že v rámci dotace můžete pořídit vozidlo bez dobíjecí stanice, ale naopak nemůžete pořídit dobíjecí stanici bez vozidla. Pokud budete pořizovat obojí, dotaci čerpat můžete. 😉

Kdo má na dotaci nárok?

Ať už je vaše firma malým s.r.o.čkem  nebo korporát, na dotaci mají nárok podniky všech velikostí (kromě podniků vlastněných územně správními celky). Dotaci mohou využít i OSVČ.

Musíte mít uzavřena minimálně 2 účetní období, jako podnik mít zapsány skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů a nebýt v dluzích, exekuci či insolvenci (doložíte čestným prohlášením). 

Jak vysoká je podpora?

Podpora je poskytována formou bankovní záruky na bankovní úvěr v kombinaci s finančním příspěvkem.

Co nás bude zajímat asi nejvíce je výše finančního příspěvku.

 • osobní elektromobil (M1) – max. 200 tis. Kč/vozidlo
 • nákladní elektromobil (N1) – max. 250 tis. Kč/vozidlo
 • nákladní elektromobil (N2) a FCEV – max. 300 tis Kč/vozidlo

Jak je to s příspěvky u dobíjecích stanic?

 • dobíjecí stanice AC – max. 50 tis. Kč/dobíjecí stanice
 • dobíjecí stanice DC do 40 kW – max. 100 tis. Kč/dobíjecí stanice
 • dobíjecí stanice DC nad 40 kW – max. 150 tis Kč/dobíjecí stanice

Co se týče záruk na bankovní úvěry, ty jsou stanoveny následovně.

Výše záruk pro vozidla:

 • osobní elektromobil (M1) od 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč
 • nákladní elektromobil (N1) od 300 tis. Kč až 2 mil. Kč
 • nákladní elektromobil do 4,25 t (N2) a FCEV od 300 tis. Kč až 2,5 mil. Kč

 Výše záruk pro dobíjecí stanice:

 • AC max. 100 tis. Kč
 • DC do 40 kW max. 250 tis. Kč
 • DC nad 40 kW max. 400 tis. Kč
Kdy dostanu peněžní příspěvek?

Samotné finanční příspěvky jsou vyplaceny po tom, co zaregistrujete vozidlo a předložíte patřičné dokumenty (kupní smlouva, doklad o uhrazení kupní ceny..). Na vyřízení žádosti je stanovena dvouměsíční lhůta, která se začíná počítat od prvního dne následujícího měsíce po podání žádosti. Peníze vám pak přijdou na váš účet, který zadáte do žádosti.

Jaké jsou další podmínky?
 • samotný úvěr musí být poskytnut leasingovou společností nebo bankou spolupracující s Národní rozvojovou bankou, a to do výše 70 % jisty zaručovaného úvěru
 • pokud se rozšoupnete, tak na jeden úvěr (v rámci jednoho projektu) lze pořídit i více vozidel nebo dobíjecích stanic 
 • minimální délka úvěru je stanovena na 12 měsíců
 • vozidlo nebo dobíjecí stanici nesmíte prodat po dobu minimálně 24 měsíců od vyplacení dotace
Jak o dotaci požádat?

Žádosti přijímají pobočky Národní rozvojové banky. Na jejich webovkách najdete formulář žádosti o poskytnutí podpory, který vyplníte ve všech bodech, vyplníte také uvedenou přílohu (Projekt žádosti). Doložíte smlouvu o úvěru, ve které je uvedena poskytnutá bankovní záruka NRB a předložíte záruční listinu.

 Osobně si myslím, že na tuto možnost narazíte u většiny prodejců automobilů, kteří vám s žádostí o dotaci pomůžou nebo ji rovnou vyřídí za vás. Často totiž využívají možnosti finančního příspěvku hned při kalkulaci nového vozu, protože co si budeme, cena vozu o 200 tisíc nižší může být atraktivním lákadlem. 


Pokud si nejste jisti, jak to s autem v podnikání nebo čímkoliv jiným je a není, tak se jako vždy neváhejte ozvat.