Search
Close this search box.

Přerušení vs. zrušení živnosti

Přerušení zrušení živnosti

Každému může nastat situace, že mu jeho podnikání nedává dále smysl, nechá se zaměstnat, zůstává doma s rodinou či má jakýkoliv jiný důvod řešit, jak zastavit rozjetý vlak. Pojďme se podívat, jaké jsou vaše možnosti ohledně přerušení a nebo zrušení živnosti. 🙂

Zrušení a jeho povinnosti

Pokud se rozhodnete o ukončení vašeho podnikání a chce svoji živnost zrušit, tak musíte nejprve poslat oznámení o zrušení na živnostenský úřad. Zrušení živnosti musíte také oznámit na institucích zdravotního a sociálního pojištění. Lze využít jednotný registrační formulář, který odešlete na živnostenský úřad. V něm  zaškrtnete, že si přejete rovnou vyrozumět i zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. S odhláškou od daně z příjmu fyzických osob mám zkušenost takovou, že je potřeba nechat uběhnout kalendářní rok, podat přiznání k dani z příjmu a až následně daň odhlásit.

A co když se rozhodnete k podnikání vrátit? Čeká vás znovu to stejné byrokratické kolečko jako když jste si svoji živnost zakládali poprvé. Zrušení živnosti je bezplatné, nové založení je za 1.000 Kč.

Přerušení a jeho výhody

Pokud přemýšlíte, že své podnikání chcete spíš odsunout a myslíte si, že se k němu v budoucnu vrátíte, je přerušení ideální varianta. Přerušení se volí na předem danou dobu, s tím, že jde zvolit i na x desítek let dopředu. Obnovit živnost můžete samozřejmě i dříve, než jste si původně zvolili.

Přerušení se oznamuje totožně jako zrušení. 

Obnovení živnosti je zde ale jednodušší  – a to zejména pokud máte vázanou živnost. Nic nemusíte znovu dokládat. Výhodou je i nulový poplatek za tento administrativní úkon. 

Na finanční úřad bych v době přerušení podávala alespoň čestné prohlášení, že vám nevznikla povinnost podat daňové přiznání.

Co zálohy?

Situace je stejná ať už zrušíte nebo přerušíte živnost. Přestává pro vás od následujícího měsíce platit povinnost platby měsíčních záloh na zdravotní a sociální pojištění i případných záloh na daň z příjmu. Musíte si ale ohlídat, že je za vás odváděno alespoň nejaké zdravotní pojištění. V případě, že končíte z důvodu zaměstnání, začíná za vás minimální pojistné odvádět zaměstnavatel. V případě, že končíte z důvodu studia, úřadu práce, mateřství, důchodu či odnětí svobody, začíná za vás platit minimální pojistné stát. To vězení je menší vtípek, nicméně realita. 🙂

Jak postupovat v případě, že už se vám prostě nechce nic dělat, protože například žijete z pasivního příjmu, ze kterého se neodvádí povinně pojistné (nájem, dividendy) nebo už máte jednoduše “vystaráno”? Musíte si pohlídat, že se přihlásíte k pojistnému jako OBZP, tj. osoba bez zdanitelného příjmu, a platíte si zdravotní pojištění tímto způsobem. Sociální pojištění je benevolentnější. To se platí vždy, když nějaký příjem je. V pasivních příjmů nebo situací, kdy zdravotní pojištění platí stát, sociální pojištění jednoduše vůbec neřešíte. Pokud byste ale byli v situaci OBZP a sociální pojištění si neplatili, nebudou se vám ale tyto měsíce a roky do odpracovaných let k nároku na důchod. 

Ještě nějaké komplikace?

V posledním přiznání je třeba uvést zbylé zásoby na skladu. A to bez ohledu na to, zda jste vykazovali výdaje skutečné nebo paušální. Tyto zásoby je třeba “dodanit”, tj. zvýšit si o ně daňový základ a tím i příjem. Proč? V podstatě jste tyto zásoby měli někdy ve výdajích, tak je musíte z těch výdajů “vyndat”, protože vám neposloužili k zajištění příjmů. Také nesmíte zapomenout v přiznání zohlednit neuhrazené závazky a pohledávky. Opět zvyšujete daňový základ.

Pokud jste plátce DPH a chcete skončit, situace se komplikuje. Je rozdíl, zda činnost ukončíte nebo přerušíte. Ukončení implikuje finito a můžete požádat o zrušení registrace k DPH. Může se to zdát jako výhra, nicméně se může stát, že budete muset nějaké to DPH vrátit. Zvláště si dejte pozor na drobný majetek nad 10 tisíc Kč pořízený v předchozích 12ti měsících. Také na movitý majetek nad 80 tisíc Kč pořízený v předchozích 5ti letech (do roku 2019-2020 hranice 40 tisíc Kč). V neposlední řadě také na nemovitý majetek pořízený v předchozích 10ti letech. Zde musíte vracet poměrnou část nevypotřebovaných měsíců nebo let z časového testu. Pokud zrušíte například plátcovství po 3 letech od doby, co jste si uplatnili odpočet z automobilu, musíte finančnímu úřadu vrátit ⅖ z tehdy uplatněného DPH.

U přerušení musíte i v období přerušení podávat nulová Přiznání k DPH (Kontrolní hlášení a Souhrnná hlášení netřeba). V případě, že jste plátcem DPH minimálně rok a za posledních 12 měsíců vám klesne obrat pod 1 milion Kč, můžete se od plátcovství odhlásit. Na druhou stranu lze přerušením oddálit případné vracení v minulosti uplatněných DPH.


Pokud máte jenom trochu komplikovanější OSVČ (prodej zboží, výroba, skutečné výdaje) nebo jste plátci DPH, doporučuji ukončení živnosti konzultovat s někým, kdo se v tom vyzná 🙂