Search
Close this search box.

ELDP – nové povinnosti pro zaměstnavatele

ELDP

Pokud máte zaměstnance na hlavní pracovní poměr, tak asi víte, že po konci kalendářního roku mu podává vaše účetní tzv. evidenční list důchodového pojištění (ELDP). 

Co je to ten ELDP?  

Jedná se o formulář, ve kterém zaměstnavatel uvede kromě údajů o zaměstnanci také počet odpracovaných dní a roční výdělek. Tento dokument se musí podat do datové schránky České správy sociálního zabezpečení do 30.5. následujícího roku. V případě úvazků končících v průběhu roku se podává průběžně. Informace o odpracovaných dnech je pak podkladem pro stanovení odpracovaných let pro určení data odchodu zaměstnance do důchodu a výdělky slouží k výpočtu důchodu.

Jaké jsou novinky? 

Nově tento dokument musí váš zaměstnanec podepsat v příslušné kolonce, která je ve spodní části formuláře. Podpisem stvrzuje převzetí své vlastní kopie. Takto podepsaný dokument pak musíte uchovávat minimálně po dobu dalších 3 let.