Search
Close this search box.

Povinnost oznámení osvobozených příjmů nad 5 milionů Kč

gift-4669449_1920

Možná jste právě obdrželi vysoký příjem a ačkoliv tušíte, že jej danit nebudete, přemýšlíte, jestli to nemá nějaký háček. Tento háček by mohl mít formu oznamovací povinnosti. 🙂 V dnešním článku proto mrkneme na problematiku oznamování osvobozených příjmů.

Jak vysoký příjem musíte oznámit?

Jedná se o jednotlivě obdržený příjem vyšší než 5 milionů Kč. Jednotlivě znamená, že se příjmy v průběhu roku nesčítají.

Pokud vám tedy v růžové realitě v rámci jednoho roku daruje babička 3 miliony Kč a maminka další 3 miliony Kč, tak jednotlivý dar není na 5 milionů Kč a nic oznamovat nemusíte. Pokud ale dostanete 6 milionů Kč pouze od hodné babičky, tak se již oznámení nevyhnete. 🙂

Jak příjem oznámit?

Nemusíte se trápit se sepisováním speciálního dokumentu, finanční správa má pro toto oznámení nachystaný jednoduchý formulář. Je třeba uvést výši příjmu, okolnosti nabytí tohoto příjmu a datum, kdy tento příjem vznikl.

Do kdy musíte podat oznámení?

Tak jako u daňového přiznání, i zde platí datum 2. dubna 2024 pro fyzické podání. Pro ty z vás, kteří využívají datovou schránku, platí datum 2. května 2024.

Pozor, oznámení o osvobozených příjmech nad 5 milionů Kč podávají i ti, kteří běžně nemají povinnost podávat daňové přiznání! 

Co když osvobozený příjem neoznámíte?

Na oznamování osvobozených příjmů je potřeba dávat si velký pozor. Pokuty jsou poměrně přísné!

  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud příjem oznámíte dodatečně po uplynutí lhůty, sniž byste k tomu byli vyzváni (tj. u příkladu daru od hodné babičky zmíněném výše pokuta 6 tis. Kč)
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splníte v náhradní lhůtě poté, co vás k ní vyzve finanční úřad (tj. u příkladu daru od hodné babičky zmíněném výše pokuta 600 tis. Kč)
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud nesplníte povinnost oznámení příjmu anu v náhradní lhůtě (tj. u příkladu daru od hodné babičky zmíněném výše pokuta 900 tis. Kč

V případě, že osvobozený příjem oznámíte, ale v nesprávné výši, hrozí vám sankce také. Při výpočtu se pak vychází z rozdílu mezi skutečným a oznámeným příjmem.

Co patří do osvobozených příjmů, které je nad 5 milionů Kč potřeba oznámit finančnímu úřadu?

Hned na začátek je důležité poznamenat, že se jedná nejen o příjmy peněžní, ale i o příjmy nepeněžní. Takový nepeněžní příjem může být například dar ve formě nemovitosti. 

Dary

Pokud vám někdo blízký poskytne bezúplatný příjem nad 5 milionů, je potřeba tuto skutečnost ohlásit.

Obecně pro osvobození darů platí:

  1. je plně osvobozen dar od příbuzného v přímé linii i té vedlejší, tudíž můžete od babiček i strýců dostávat kolik jen uznají za vhodné a danit nebudete z tohoto příjmu nic
  2. osvobozen je také dar od osoby, se kterou jste minimálně rok před nabytím daru bydleli ve společně hospodařící domácnosti
  3. osvobozeny jsou příležitostně nabyté příjmy, které za rok nepřevýší 15.000 Kč (ty ale samozřejmě pro jejich výši oznamovat nemusíte :-))

Dědictví

Ať už zdědíte knihu nebo vilu z mramoru, od daně jsou tyto příjmy osvobozeny vždy, je potřeba si jen ohlídat hodnotu pro účely povinnosti oznámení finančnímu úřadu.

Cenné papíry a podíly

Pokud prodáváte akcie (cenné papíry) a doba mezi nabytím a prodejem přesáhne 3 roky, jedná se o osvobozený příjem. Osvobození příjmu z akcií má však i další podmínky, podrobně jsem se o tom rozepsala zde. To samé se týká prodeje firem (podílů v obchodních korporacích), kde je časový test 5 let. U obou těchto příjmů je však v rámci jednoho roku osvobozené maximum 40 milionů Kč. 

Mezi další nejčastější osvobozené příjmy patří například důchody, penze, veškeré sociální dávky, státní příspěvky na stavební spoření, dotace, daňové bonusy nebo také nepeněžní plnění či sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb. Zde se ale nejspíše nebudete pohybovat na hranici 5 milionů korun, které byste museli oznamovat. :-))

Které osvobozené příjmy oznamovat nemusíte?

Můžete být klidní, pokud váš příjem plyne z prodeje rodinného domu či jiné nemovitosti, která je zapsána v katastru, a to i tehdy, kdy za tento prodej obdržíte více než 5 milionů Kč. Váš finanční úřad si tuto skutečnost může zjistit z katastru nemovitostí sám z kupní smlouvy. Jedná se o veřejně dostupnou evidenci a jste tak podání oznámení ušetřeni. To se však netýká darované či zděděné nemovitosti!


Pokud si nebudete jisti, jak a jestli vůbec finančnímu úřadu svůj příjem oznamovat, tak se jako vždy neváhejte ozvat a určitě to dáme společně dohromady. 😊