DOTAZ: Chci si koupit nové auto, je výhodnější ho napsat na rodné číslo nebo na IČO?
 
Hned od začátku je třeba znát několik proměnných, a to:
 
1) Za kolik vůz kupuji?
2) Za jak dlouho ho budu chtít vyměnit a za kolik ho asi prodám?
3) Kolik ročně ujedu kilometrů?
4) Kolik měsíčně projedu v benzínu, naftě? 

5) Kolik předpokládám, že mě vyjdou opravy, udržování, parkování a další výdaje spjaté s provozem vozu?

 
 

Pro ilustraci si chci koupit automobil za 200 tisíc Kč. Chtěla bych ho prodat za 3 roky, kdy si myslím, že bude mít hodnotu asi 150 tisíc Kč. Ročně ujedu 15 tisíc kilometrů a měsíčně utratím za benzín 3.500 Kč. Opravy v průběhu těch 3 let neočekávám, zato povinné ručení mě vyjde na 7 tisíc Kč ročně. Cca 600 Kč měsíčně utratím za parkování, mytí a údržbu.

 
 

1. Pořízení na RČ

Ve zkratce automobil není zahrnut do “obchodního majetku”, případný prodej osvobozen od daně z příjmu, pokud je dodržena podmínka vlastnictví 1 rok. Povinnost platit silniční daň.

Pokud je v TP vozidla uvedeno RČ fyzické osoby, existují pouze dvě možnosti vykazování výdajů:

 

1.1 Náhrada za PHM a amortizaci vozu

 
Dle knihy jízd se spočítají ujeté kilometry za daný rok. Kniha jízd by měla obsahovat datum, cíl, účel cesty a kolik bylo najeto kilometrů (např. 29.4.2019, Brno-Praha, 416 km, obchodní schůzka s klientem XY). I cestu po městě lze zaznamenat. V papírnictví lze sehnat předpřipravené knihy jízd.
 
Následně se součet ujetých kilometrů daného roku pronásobí dvěmi hodnotami. První část náhrady je náhrada za amortizaci vozu, která je pevně stanovená vyhláškou a pro rok 2019 činí 4,1 Kč/km. Další část náhrady je náhrada PHM, ta je odvislá od spotřeby vozu, kterou lze zjistit ze zadní strany velkého TP. Nejčastěji se bere hodnota pro kombinovanou dopravu. Pokud je spotřeba například 5,7 litrů na 100 km spočítá se spotřeba na 1 km, tj. 0,057 l/km a opět se postupuje podle vyhlášky. Pro rok 2019 je stanovená cena benzínu 95ky na 33,10 Kč/l a nafty na 33,60 Kč/l. Následuje pronásobění 0,057 l/km krát 33,10 Kč/l, tj. koeficient náhrady za PHM 1,8867 Kč/km. Pokud ujedu například 15 tisíc kilomentrů ročně, výše náhrady bude 4,1 * 15.000 + 1,8867 * 15.000 = 89.801 Kč/rok. Za tři roky bude ve výdajích 269.400 Kč a úspora na dani z příjmu za 3 roky je 40.140 tisíc Kč (DPFO 15 %).
 
 
1.2 Paušální výdaj na dopravu
 

Paušální výdaj na dopravu je kapitola sama o sobě. Jednoduché shrnutí:

  • nemá žádnou vazbu na skutečnou výši výdajů
  • 5.000 Kč/měsíc pokud automobil slouží pouze pro podnikatelské účely, 4.000 Kč/měsíc pokud slouží i k soukromým účelům
  • maximálně pro 3 automobily (pro každé auto lze zvolit jiný režim výdajů, ale nelze měnit v průběhu roku)
  • není povinnost knihy jízd
  • nelze dát do výdajů žádné jiné platby – opravy, údržba, parkování, dálniční známka, pojištění

Pro srovnání s předcházející variantou je tu člověk ročně na 60 tisících Kč za rok (48 tisících při kráceném režimu). Za tři roky to hodí 180 tisíc a úspora na dani z příjmu za 3 roky je 27 tisíc Kč (DPFO 15 %).

 

2. Pořízení na IČO

Ve zkratce automobil tentokrát zahrnut v “obchodním majetku”. Případný prodej s největší pravděpodobností neosvobozen, tj. člověk musí ještě počítat s daní z příjmu při prodeji vozidla. Při prodeji v průběhu 5ti let se nedaní celá prodejní cena, ale pouze rozdíl prodejní ceny a zústatkové ceny vozu. Po pěti letech, kdy je vůz plně odepsaný, se daní celá prodejní cena. Prodej je ostatním příjmem, který nepodléhá ZP a SP. Opět povinnost platit silniční daň.

Pokud je v TP vozidla uvedeno IČO fyzické osoby, existují pouze dvě možnosti vykazování výdajů:

 

2.1 Skutečné výdaje
 
Výdaje se uplatňují podle skutečnosti. Je tedy třeba si promyslet, kolik člověk opravdu projede na PHM, utratí za opravy, údržbu, parkování, povinné a havarijní pojištění atd. Vše je dokládáno fakturami a účtenkami. Pořizovací cena vozu nejde do výdajů v roce pořízení celá, ale je rozmělněná do následujících pěti let ve formě odpisů. Nutnost knihy jízd.
 
V mém vzorovém příkladu projedu za rok na benzínu 42 tisíc Kč, tj. 126 tisíc Kč za 3 roky. Dále 14.200 Kč investuji do údržby a pojištění, tj 42.600 Kč za 3 roky. Pokud budu jezdit na dálnice, utratím ve třech letech dalších 4.500 za dálniční kupóny. Ve třech letech odepíši 111 tisíc Kč. Suma sumárum mám ve výdajích za 3 roky 200.100 Kč. Pro srovnání bude třeba počítat i s daní z příjmu při prodeji vozu. Pokud vůz prodám za vysněných 150 tisíc a odečtu od něj neuplatněné odpisy 89 tisíc, vychází daň z příjmu na 9.150 Kč. Pro srovnání bude třeba počítat s úsporou na dani za 3 roky 200.100 Kč * 0,15 = 30.015 Kč. Po odečtení avizované daně z příjmu při prodeji vozu bude celková úspora na dani 20.865 Kč.
 
 
2.2 Paušální výdaj na dopravu
 
Viz výše u pořizování na RČ (bod 1.2) s tím rozdílem, že v případě zařazení automobilu do “obchodního majetku” lze uplatnit i odpisy a ostatní výdaje mimo PHM a parkování. Tudíž za 3 roky je paušál na dopravu 180 tisíc Kč + 21 tisíc Kč pojištění + 4,5 tisíc Kč DK + 111 tisíc odpisy. To je ve třech letech do výdajů 316.500 Kč a úspora na dani je tak 47.475 Kč. Mínus opět avizovaná daň z příjmu při prodeji vozu, celková úspora na dani tak bude 38.325 Kč.
 
 

 
Pokud tedy vyhodnotím své sofistikované zadání koupě vozu, nejvíce se mi vyplatí koupit automobil na rodné číslo a využívat náhrad za PHM a amortizaci vozu (bod 1.1). S touto variantou se váže jednoduchá administrativa, pominu-li nutnost vedení knihy jizd.
 
Na druhou stranu v těsné blízkosti se drží koupě vozu na IČO a uplatňování paušálního výdaje na dopravu (bod 2.2). Na této variantě se mi líbí, že bude v budoucnu reflektovat na změny ve výdajích. To znamená, že pokud moje úvodní úvahy budou mylné a v průběhu užívání vozu vzniknou například dodatečné výdaje na opravy, ovlivní i tyto výdaje základ daně. Pokud bych měla vůz pořízený na rodné číslo, dodatečné opravy nebudou z daňového hlediska k ničemu.
 
Osobně bych tedy volila variantu pořízení vozu na IČO. V průběhu roku bych sbírala veškeré faktury a paragony. Na konci roku bych na základě skutečných částek zvážila, zda pro mě bude výhodnější využít skutečnou výši výdajů (bod 2.1), nebo paušální výdaj na dopravu (bod 2.2). Tyto dvě varianty se dají zaměňovat v průběhu let na základě toho, která bude daný rok výhodnější.
 
Každá situace je však unikátní. A bohužel je třeba propočítat. Pokud jsem vám zamotala hlavu, nechte propočty na mně. 🙂