I osvobozené příjmy je potřeba oznámit

Obdrželi jste v roce 2018 příjem vyšší než 5 000 000 Kč, který je z pohledu daně z příjmu fyzických osob osvobozen? Pak možná právě na Vás se vztahuje povinnost oznámit finančnímu úřadu své osvobozené příjmy. Tato povinnost byla zavedena od roku 2015. V tomto článku...